Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


CHIRURGIE, TRAUMATOLOGIE, ORTOPEDIE

Cévní chirurgie

Význam perioperační aplikace Wobenzymu u rekonstrukčních cévních operací na dolních končetinách hodnotí dvojitě slepá placebem kontrolovaná klinická studie u 80 pacientů (Rahn, 1991). Všichni pacienti zařazení do studie měli buď uzávěr tepen nebo obliterující arteriitidu ve stádiu II b. až IV. podle Fontaina-Raschowa, z tohoto důvodu bylo nezbytné řešit zásobování postižené končetiny bypassem. Pacienti užívali tři dny před operací 3x1 odměrku granulátu Wobenzymu (odpovídá 3x10 drg. Wobenzymu) a pokračovali ve stejné dávce po celou dobu hospitalizace, tzn. nejdéle 14 dní. Hlavními kritérii účinnosti byly změny v objemu postižené končetiny měřené na 3 přesně definovaných místech, velikost edému a celkové skóre bolesti. Ostatní klinické ukazatele (např. lokální teplota nebo hojení rány) a doba pobytu v nemocnici sloužily jako vedlejší kritéria. Jak podle hlavních, tak podle vedlejších kritérií dopadla lépe skupina s Wobenzymem, rozdíl byl statisticky významný. Limitujícím faktorem pro perioperační nasazení proteináz je často obava z jejich fibrinolytického a antiagregačního účinku. Nepřítomnost krvácivých komplikací u pacientů zahrnutých do této studie prokázala bezpečnost předoperačního nasazení Wobenzymu.
Léky systémové enzymoterapie jsou využívány i při konzervativní léčbě poruch prokrvení na dolních končetinách
. Rokitansky (1991) kombinoval Wobenzym s ozónoterapií u 445 pacientů s obliterující arteriosklerózou dolních končetin. Nejlepší výsledky pozoroval u 161 jedinců s postižením IIa. a IIb. stádia. V 79% potíže vymizely, u 12,4% zůstaly jen klaudikace. Ke zlepšení došlo i u 112 nemocných ve III. stádiu, u nichž dominovaly denní i noční bolesti a hrozila amputace. Vedle omezení bolestí bylo u těchto pacientů možno odsunout či limitovat chirurgické zákroky. Ve IV. stádiu - ač použita jako ultimum refugium - vedla enzymoterapie u 54 z 93 pacientů k zahojení trofických lézí a omezení rozsahu operačních zákroků. U pacientů s pokročilým stupněm onemocnění bylo pozorováno omezení následků ischémie, tj. zmenšení rozsahu gangrény, omezení fibrotizace a zánětlivých komplikací.
Velmi zajímavá je práce, v níž byl podáván Wobenzym 22 nemocným s diabetickou angiopatií (Heinz, 1996). Studie srovnávala efekt léčby Wobenzymem (v dávce 3x2 tablety) u diabetických pacientů s angiopatií a u 281 stejně léčených nediabetiků postižených angiopatií. Obvod lýtka a kotníku se signifikantně zmenšil jak u diabetiků, tak i nediabetiků. Po ukončení léčby bylo u všech pacientů zjevné zmenšení edému končetiny. Léčba angiopatie byla účinná u nediabetiků i diabetiků. Snášenlivost enzymového preparátu byla velmi dobrá, vedlejší účinky byly minimální.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003