Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
 1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

CHIRURGIE, TRAUMATOLOGIE, ORTOPEDIE

V léčbě chirurgických onemocnění je na prvém místě vždy chirurgické řešení!! Ostatní postupy mají vždy úlohu adjuvantní. Fibrinolytický účinek by mohl negativně ovlivnit hojení anastomózy nebo účinnost tkáňového lepidla. V takových případech je doporučeno zahájit terapii až po normalizaci GIT pasáže!!

VHODNÉ OBLASTI POUŽITÍ
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁNĚTY MĚKKÝCH TKÁNÍ
(AKUTNÍ, CHRONICKÉ
A RECIDIVUJÍCÍ)

 • abscesy
 • flegmóny
 • píštěle
 • panaricia
 • hojení per secundam intentionem


3 x 5 drg.
do odeznění příznaků.
S ústupem obtíží lze
snížit na 3 x 3 drg.
u chron. a recidiv.
zánětů dlouhodobě.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 až 4 drg./den
se zmírněním příznaků snížit na 3 x 2 drg.

Děti:
1 drg./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

U bakteriálních zánětů léčba SET nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale při současném podávání zvyšuje účinnost léčby.
U akutních stavů je vhodnější preparát Phlogenzym. Wobenzymu se dává přednost u chronických a recidivujících zánětů.

TRAUMATA

 • hematomy
 • distorze
 • kontuze
 • luxace
 • fraktury


3 x 10 drg. až 3 x 5 drg.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 4 drg., se zmírněním příznaků možno snížit na
3 x 2 drg. – do zhojení.

Děti:
1 drg./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

Prevence a léčba otoků.
Prevence fixačních komplikací.

POOPERAČNÍ STAVY

 • otoky
 • hematomy
 • hojení per secundam intentionem
 • pooperační výpotky


3 x 10 drg.
postupně snížit na
3 x 5 drg. až 3 x 3 drg. do odeznění příznaků

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 až 4 drg.
Po odeznění akutního stavu:
3 x 2 drg.

Děti:
1 drg./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

Podávání léku je možné zahájit 2 až 3 dny před operací s vynecháním v den
operace. S nástupem plného perorálního příjmu je možné pokračovat ve stejné dávce do zhojení.

Profylaxe je vhodná zejména u diabetiků, imunosuprimovaných či onkologických pacientů a u obézních.

V léčbě pooperačích stavů je vhodnější Phlogenzym.
PROFYLAXE ZÁNĚTLIVÝCH KOMPLIKACÍ
Dospělí: 3 x 5 drg. Dospělí: 3 x 2 drg.

LYMFEDÉMY

– po lymfadenitidách
– po lymfadenektomiích
– při malignitách


3 x 7 drg. po dobu
4 až 5 týdnů postupně
snížit na 3 x 5
až 3 x 3 drg.
nejméně
po dobu 8 týdnů,
podrobnějí viz
lymfologie
  Efekt přináší pouze dlouhodobá terapie nejlépe v kombinaci s manuální lymfodrenáží a fyzioterapií.

Celkovou denní dávku je možno rozdělit do 2 až 3 jednotlivých dávek.

 

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003