Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


CHIRURGIE, TRAUMATOLOGIE, ORTOPEDIE

Gastroenterologie

V gastroenterochirurgii je středem intenzivního klinického výzkumu jedno z nejobávanějších chirurgických onemocnění břicha - akutní pankreatitida. Práce profesora Mosera z rakouského Grazu z 80. let poukazují na snížení mortality, časných i pozdních komplikací akutní pankreatitidy i snížení počtu následných chronických forem při systémové aplikaci proteolytických enzymových směsí. Od roku 1974 rozšířil tehdy běžný terapeutický algoritmus o enzymový přípravek Wobe-Mugos a podával jej rektálně 66 pacientům. „Z těchto nemocných, mezi nimiž se vyskytovaly i vůbec nejtěžší průběhy akutní pankreatitidy, zemřel jediný: 72-letá žena, která měla vedle obstrukční žloutenky ještě těžkou cukrovku". Tolik citace původní práce profesora Mosera z roku 1977. Jistě lze tomuto závěru vytknout řadu nedostatků z hlediska současné klasifikace jednotlivých forem akutní pankreatitidy. Faktem zůstává, že i u nás mají někteří lékaři s aplikací enzymových preparátů v této indikaci již osobní zkušenosti.
Nespecifické střevní záněty jsou samozřejmě velice svízelnou oblastí gastroenterologie, zejména pro vysoké riziko těžko zvladatelných komplikací. Jak však opakovaně referuje Neuhoferová, Fanta, Waldová a další domácí autoři, dochází při léčbě kožních, kloubních či očních symptomů systémových chorob (M. Crohn) ke snížení počtu stolic a ke zlepšení celkového stavu pacientů. Jedná se však pouze o kazuistická sdělení.
V roce 1979 Werk a Chappa-Alvarez dosáhli výrazného urychlení hojení ran po proktologických operacích. Skupina 15 pacientů, kterým byla ke standardní léčbě přidána wobenzymová mast, byla srovnávána se stejně velkou skupinou léčenou pouze standardním postupem. Jako hodnotící kritéria pro proces hojení během 15-ti denní léčby sloužila bolestivost, edém, sekrece, krvácení z rány a zjizvení. Pokud to bylo možné, bylo provedeno histologické vyšetření. U pacientů s Wobenzymem se počet polymorfonukleárních leukocytů v operační ráně během několika dní ztrojnásobil. Monocyty se zvýšily o 100%, což svědčilo pro nastupující granulační proces. Hojení bylo proti kontrolní skupině urychleno o 40% a intenzita bolesti se výrazně snížila. Klinické obtíže nemocných vymizely úplně během 40-50 dní, zatímco u kontrolní skupiny trvaly 100 dnů. Konzervativní léčba akutně zanícených hemoroidů Wobenzymem dražé je metodou volby s velmi dobrým efektem. Léčba enzymy přinese pacientovi poměrně rychlou úlevu a zkrátí nezbytnou dobu léčení.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003