Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


Diabetologie

  1. Oral therapy with proteolytic enzymes: Effects on hemorheological parameters. Ernst E., Perfusion 1994;12:440-441.

Dva týdny podávání Wobenzymu (3x10 drg denně) skupině zdravých dobrovolníků způsobilo významné snížení viskozity krve i plazmy a agregace erytrocytů. Jejich flexibilita byla naopak zvýšena.


  1. The influence of bromelain on platelet count and platelet activity in vitro. Glaser D, Hilberg T. Platelets 2006;17(1):37-41.

V experimentu in vitro jevil bromelain schopnost inhibovat agregaci a aktivaci trombocytů.získaných od zdravých dobrovolníků.


  1. Bromelain proteases reduce human platelet aggregation in vitro, adhesion to bovine endothelial cells and thrombus formation in rat vessels in vivo. Metzig C, Grabowska E, Eckert K et al. In Vivo 1999;13(1):7-12.

V experimenti in vitro byl prokázán antiagregační efekt při působení bromelainu na trombocyty. V experimentu in vivo byl potvrzen antitrombotický efekt bromelainu podávaného perorálně. Intravenósní podávání mělo jen o málo větší efekt.


  1. Genotoxicity of advanced glycation end products in mammalian cells. Stopper H, Schinzel R, Sebekova K et al. Cancer Letters 2003;190(2):151-6.

Proteázy bromelain a trypsin blokovaly poškození DNA tubulárních buněk vlivem AGE. Předpokládá se, že tyto proteázy inaktivují extracelulární doménu receptoru pro AGE. Vazba AEG na tento receptor spouští zvýšenou intracelulátní produkci reaktivních kyslíkových radikálů.


  1. Protease treatment delays diabetes onset in diabetes-prone nonobese diabetic (NOD) mice. West-Landenburger U, Richter W, Moeller P, Boehm BO. International Journal of Immunotherapy XIII (3/4) 75-78 (1997).

Na kmeni neobézních diabetických myší (NOD), který slouží jako model insulin dependentního diabetu (IDDM), byla zkoumána možnost ovlivnit rozvoj diabetu pomocí proteolytických enzymů. Perorální podávání směsi proteáz (složení analogické přípravku Phlogenzym) v preklinickém období zabránilo rozvoji IDDM u statisticky významného počtu jedinců.

  1. Advanced glycation end products (AGEs)-induced expression of TGF-beta 1 is suppressed by a protease in the tubule cell line LLC-PK1.

Xiang G, Schinzel R, Simm A et al. Nephrol Dial Transplant 2001;16(8):1562-9

Produkty pokročilé glykace (AGE) mají antiproliferativní účinek na kulturu tubulárních buněk, což se s největší praděpodobností děje cestou indukce nadprodukce TGF-beta1. Při kultivaci s trypsinem tento efekt mizí. Trypsin pravděpodobně zasahuje do interakce AGE s receptory, které umožňují jejich vstup do buňky

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003