Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
 1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


GYNEKOLOGIE

VHODNÉ OBLASTI POUŽITÍ
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁNĚTY
(AKUTNÍ, CHRONICKÉ A RECIDIVUJÍCÍ)

 • adnexitidy
 • endometritidy
 • vulvovaginitidy
 • pohlavně přenosné
  infekce včetně
  chlamydióz


3 x 5 drg. až 3 x 10 drg. do odeznění příznaků.
S ústupem obtíží lze snížit na 3 x 3 drg. –
u chron. a recidiv. zánětů: dlouhodobě

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do 2 až 3 dávek


3 x 3 až 4 drg./den
se zmírněním příznaků snížit na 3 x 2 drg.

Děti:
1 drg./10 kg/den –
rozdělit do 2 až
3 dávek

U bakteriálních zánětů léčba SET nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale při současném podávání zvyšuje účinnost léčby.
U akutních stavů je vhodnější preparát Phlogenzym.
Wobenzymu se dává přednost u chronických
a recidivujících zánětů.

POOPERAČNÍ
STAVY


3 x 5 až 10 drg.
Postupně snížit až na: 3 x 3 drg.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 až 4 drg.
Po odeznění akutního stavu: 3 x 2 drg.

Děti:
1 drg./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

U pooperačních stavů je vhodná konzultace s operatérem.
Nutno zohlednit mírný fibrinolytický účinek enzym. léků.
V léčbě pooperačích stavů je vhodnější Phlogenzym.

NÁDOROVÁ
ONEMOCNĚNÍ

 • zánětlivé komplikace
  radioter., chemoter. (např.: dermatitidy, mukositidy) a chir. léčby nádor. onemocnění.


3 x 5 drg.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 drg.

Děti :
1 drg./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

viz onkologie
FIBROCYSTICKÁ
MASTOPATIE

a mastodynie

3 x 7 nebo 2 x 10 drg.
nejméně po dobu 6 týdnů

  Dg. musí být potvrzena odborným vyšetřením.

LYMFEDÉMY

 • v oblasti genitálu a DK
  u malignit retroperitonea
  a malé pánve
 • lymfedém HK u Ca mammy

3 x 7 drg. po dobu 4 až 5 týdnů postupně snížit na 3 x 5 až 3 x 3 drg. nejméně po dobu 8 týdnů, podrobněji viz lymfologie.
  Efekt přináší pouze dlouhodobá terapie nejlépe v kombinaci s manuální lymfodrenáží a fyzioterapií.

Celkovou denní dávku je možno rozdělit do 2 až 3 jednotlivých dávek.

 

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003