Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


GYNEKOLOGIE

Fibrocystická mastopatie

Onemocnění se projevuje v mikrocystické či makrocystické formě u více než třetiny dospělých žen. Subjektivní potíže mohou být značné, vzácná není kancerofobie - riziko maligního zvratu závisí na stupni změn v prsní žláze. Za příčinu nemoci se pokládá hormonální nerovnováha s dominancí estrogenu. Účinná kauzální léčba však neexistuje. První studie s proteázami byly u samic potkanů provedeny už začátkem 70. let; v 80. letech se uskutečnilo několik studií u postižených žen. Například v prospektivní otevřené studii u 124 žen bylo 65% zbaveno Wobenzymem všech závažných potíží (Scheef, 1985). Kritéria GCP splňuje randomizovaná dvojitě slepá studie u 96 pacientek. Polovina dostávala Wobenzym, polovina placebo (Dittmar a kol., 1993). Při hodnocení po 6 týdnech léčby došlo v enzymové skupině k výraznějšímu subjektivnímu i objektivnímu zlepšení, signifikantně se zmenšily velké cysty a sumární skóre (p<0,003 resp. p<0,001). Shodně vyzněla i randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie (Buschmans 1993).

V otevřené studii se osvědčila kombinovaná terapie Wobenzymem v kombinaci s vitamínem E, po které došlo u žen s mastopatií v 78% ke zlepšení (v 50% výraznému). V některých případech se po delší době vyskytly recidivy, které však byly také vnímavé na enzymoterapii (Adámek a Wald, 1993). Příznivé výsledky získal i Jarkovský.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003