Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


GYNEKOLOGIE

Literatura

Farmakologické možnosti embryoprotektivní terapie infertilních žen
Robert Hudeček, Renáta Krajčovičová, Pavel Ventruba
Klin Farmakol Farm 2009: 23(2):
http://www.solen.cz/pdfs/far/2009/02/07.pdf

Sekundární lymfedém po onkochirurgické terapii
MUDr. Martin Wald
Interní Med. 2002; 5:
http://www.solen.cz/pdfs/int/2002/05/02.pdf

Diagnóza a léčba lymfedému
MUDr. Martin Wald
Interní Med. 2003; 8:
http://www.solen.cz/pdfs/int/2003/08/08.pdf

Karcinom prsu – problém i v 21. století
MUDr.Jana Prausová, Ph.D., MBA
Interní Med. 2010; 12(1): 26-32
http://www.solen.cz/pdfs/int/2010/01/05.pdf

Systémová enzymoterapie – perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi
MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc
Prakt. Lékáren. 2006; 2(3):
http://www.solen.cz/pdfs/lek/2006/03/03.pdf

Zkušenosti s enzymoterapií v rámci komplexní léčby urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis
MUDr. Miroslav Förstl1, MUDr. Ivo Kalousek Ph.D2, MUDr. Pavel Navrátil CSc3, MUDr. Vlasta Štěpánová1, MUDr. Miroslav Fajfr1,4
Urolog. pro Praxi, 2006; 5:
http://www.solen.cz/pdfs/uro/2006/05/12.pdf

Chlamydia trachomatis – postrach urologické ambulance?
MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc
Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2):
http://www.solen.cz/pdfs/uro/2009/02/02.pdf

Záněty dolních močových cest, uroinfekce v graviditě a při laktaci
MUDr. Michaela Matoušková1, doc. MUDr. Tomáš Hanuš CSc2,3
Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4):
http://www.solen.cz/pdfs/uro/2008/04/05.pdf

Lymfedém – komplikace komplexní léčby karcinomu prsu
MUDr. Martin Wald
Onkologie 2009: 3(1):
http://www.solen.cz/pdfs/xon/2009/01/06.pdf

Barsom S. et al., Erfolgreiche Prostatitisbehandlung mit hydrolytischen Enzymen. Erfahrungsheilkunde 31: 2, 1982.

Suchich G.T., Loginova N.S., Faizullin L.Z., Zdanov A.V., Malinina E.V., Bozedomov V. A.:
The use of Wobenzym® to facilitate interferon synthesis in the treatment of chronic urogenital chlamydiosis. International Journal of Immunotherapy XIII (3/4): 131-133, 1997.
Impact factor: 0,172 G-22

Eimeren van W., Biehl G., Tuluweit K.: Therapie traumatisch verursachter Schwellungen.
Adjuvante systemische Therapie mit proteolytischen Enzymen. Thieme, Stuttgart - New York 1994, 303 str.

Friedrich F.: Therapie der chronischen Adnexitis: Diclofenac oder Enzyme? Der Allgemeinarzt 17: 10611-1064, 1993.

Dittmar F.-W., Weissenbacher E.R.: Therapy of adnexitis - enhancement of the basic antibiotic therapy with hydrolytic enzymes. International Journal of Experimental and Clinical Chemotherapy 5 (2): 73-81, 1992. G-9

Scheef W.: Gutartige Veränderungen der Weiblichen Brust. Proteolytische Enzyme und Vitamin E als wirksames behandlungsprinzip. Therapiewoche 35: 5909-5912, 1985.

Dittmar F.-W., Luh W.: Treatment of fibrocystic mastopathy with hydrolytic enzymes. International Journal of Experimental and Clinical Chemotherapy 6 (1): 9-20, 1993. G-8

Buschmans E.: Fibrocystic breast disease: a therapeutic approach with an enzymecombination preparation. International Journal of Feto-Maternal Medicine 6 (3): 25-27,1993.

Dittmar F.-W.: Enzymtherapie - ein Verfahren der Immuntherapie bei immunologisch bedingten habituellen Aborten. Forum Immunologie 3: II - VIII, 2000. G-32

Mirzabalajeva A.K., Klimko N.N., Jarobkova N.D.: Wobenzym v komplexní léčbě žen s aktinomykózou dutiny břišní a malé pánve (rusky). Problémy medicinskoj mikologii l (1): 45-50, 1999. G-4

Eim J.: LAVH elektrokoagulací - pooperační léčba systémovou enzymoterapií (SET).
World Congress of Gynecologic Endoscopy, Rome, Italy, June 18-22, 1997. G-1

Toršová V.: Urogenitální infekce: stale aktuální problem. Praktická gynekologie, 2004; 4: 53-57

Förstl M., Kalousek I., Navrátil P., Štěpánová V.: Zkušenosti s enzymoterapií v rámci komplexní léčby urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis. Urologie pro praxi, 2006; 5: 243-245

Bartoníčková K.: Co by měl urolog vědět o chlamydiových infekcích - přehled současného stavu. Urologie pro praxi 2003; 3: 94-98

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003