Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
 1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura


GYNEKOLOGIE

Podávání systémové enzymoterapie (SET) v gynekologii, v průběhu těhotenství a kojení

Preklinická hodnocení bezpečnosti Wobenzymu neprokázala teratogenní ani mutagenní či transformační nebo kancerogenní působení účinných látek těchto přípravků. Pro použití léků SET v období kojení je směrodatné, že velké molekuly s molekulární hmotností nad 800 daltonů do mléka nepřestupují. Rozmezí hmotnosti enzymů ve Wobenzymu se pohybuje od 14 000 do 50 000 daltonů, a proto tyto enzymy nemohou přecházet do mateřského mléka.

Jako u mnoha dalších léčivých přípravků se i u Wobenzymu v SPC uvádí, že užívání v době těhotenství a kojení by mělo předcházet pečlivé zvážení poměru rizika pro plod či kojence ku prospěchu léčby pro matku. Přestože je Wobenzym volně prodejný lék, je zcela jasné, že rozhodnutí o podávání plně náleží erudovanému lékaři. Existuje několik prací, které potvrzují užívání těchto léků v období těhotenství včetně prvního trimestru, někdy i v rámci prekoncepční přípravy.

V roce 2000 publikoval Dittmar (1) svoje zkušenosti se SET u imunologicky podmíněných habituálních potratů. Nedošlo k žádným nežádoucím účinkům. O Wobenzymu jako perspektivním prostředku k léčbě lehkých a středně těžkých forem gestózy referovali Korzo a Repina (2) v roce 2003.

Léky SET se s úspěchem používají i v gynekologické operativě k urychlení vstřebávání pooperačních a poporodních otoků, případně hematomů, pro podporu a zkrácení doby hojení a pro omezení pooperačních a poporodních komplikací. V ČR byla m.j. provedena studie (3) hodnotící účinek Wobenzymu u laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie – LAVH. Ve skupině, která ke standardní léčbě dostávala ještě Wobenzym, byly nižší hodnoty CRP, menší byl i pooperační infiltrát a pooperační bolest.

SET se také může uplatnit jako vhodná podpůrná léčba u zánětlivých procesů v oblasti pánve, kdy se zpravidla Wobenzym přidává k antibiotické léčbě. Může totiž zvýšit účinnost ATB a pozitivně ovlivnit zánětlivou reakci, snížit poškození postižené tkáně, urychlit hojení a omezit vznik chronických zánětlivých změn, které mohou přispívat ke vzniku sterility a chronické pánevní bolesti.

Dittmar (4) sledoval v randomizované dvojitě slepé GCP studii pacientky s akutní adnexitidou. Výsledky jednoznačně potvrdily úspěch kombinované léčby antibiotikem a enzymy. Barsom (5) analyzoval ve svých studiích účinnost kombinace devíti antibiotik a chemoterapeutik s přípravkem WE u pacientů s cystitidami a cystopyelitidami. V séru byly hladiny ATB vyšší u enzymové skupiny pacientů.

Výborné zkušenosti jsou i s Wobenzymem jako součástí komplexní léčby opakovaných vaginálních mykóz. V projektu (6), kterého se zúčastnily ženy ze 7 pracovišť v ČR, se průměrný počet recidiv, který činil v roce před zahájením podávání Wobenzymu 4,4, v následujícím roce snížil na 0,5.

Další indikací Wobenzymu je léčba fibrocystické mastopatie. Bylo ověřeno, že užíváním Wobenzymu dochází k pozitivním změnám takových parametrů, jako je průměr cyst, sumární skóre subjektivního vnímání nemoci, sumární skóre obtíží, které lze mimo jiné vysvětlit dobrým protiotokovým efektem přípravku (7).

Lék pro systémovou enzymoterapii (Wobenzym) se tedy může uplatnit v gynekologii jako podpůrná léčba u řady diagnóz, případně jako léčebná alternativa při nedostatečné účinnosti či nesnášenlivosti obligátně užívané léčby. Může tak pomoci ke zvýšení efektivity léčby i zlepšení komfortu a kvality života mnoha pacientek.


Seznam literatury:

 1. Dittmar F-W. Enzymtherapie - ein Verfahren der Immuntherapie bei immunologisch bedingten habituellen Aborten. Forum Immunologie. 2000; 3:II-VIII.

 2. Korzo TM, Repina MA. Současné přístupy ke korekci hemostázy v těhotenství komplikovaném gestózou. Praktičeskaja medicina. 2003;3:58-61.

 3. Eim J. LAVH elektrokoagulací - pooperační léčba systémovou enzymoterapií (SET).
  World Congress of Gynecologic Endoscopy, Rome, Italy, June 18-22, 1997. Bechyně, M., Bechyňová, R. (1996): Mízní otok – Lymfedém, Phlebomedica.

 4. Dittmar F-W, Weissenbacher ER.Therapy of adnexitis - enhancement of the basic antibiotic therapy with hydrolytic enzymes. International Journal of Experimental and Clinical Chemotherapy. 1992;(2),G-9: 73-81

 5. Barsom S, Sasse-Rollenhagen K, Bettermann A. Zur Behandlung von Zystitiden und Zystopyelitiden mit hydrolytischen Enzymen. Erfahrungsheilkunde. 1983; 32 (3):125-129.

 6. Skřivánek A, Dvořák V, Hlaváčková O, Malík T, Nový J, Stará A, Štěpán J, Unzeitig V. Wobenzym in the Complex Treatment of Recurrent Vulvovaginal Candidiasis. 10th World Congress for Infectious and Immunological Diseases in Obstetrics and Gynaecology, Urology, Dermatology, Cayman Islands, 2007. Proceedings

 7. Dittmar F-W, Luh W. Treatment of fibrocystic mastopathy with hydrolytic enzymes. International Journal of Experimental and Clinical Chemotherapy 1993;6 (1): 9-20.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003