Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


IMUNOLOGIE

Revmatoidní artritida

Nadějné experimentální studie motivovaly Steffen a spol. (1985) ke studii u 42 nemocných s revmatoidní artritidou (RA). Po čtyřtýdenní léčbě Wobenzymem a dalším kombinovaným enzymovým preparátem (složení: trypsin - 24 mg, bromelain - 45 mg, papain - 60 mg) došlo u 62% léčených ke klinickému a laboratornímu zlepšení, u 31% se stav nezměnil a u 7% se zhoršil. Hörgerová (1983) shromáždila od 141 lékařů informace o účinnosti Mulsalu u 238 pacientů RA. Z nich bylo SET zlepšeno a podstatně zlepšeno podle názoru lékařů 81,2% až 90,0%, podle názoru nemocných 76,5% až 86,3%. V delším časovém období došlo k úpravě zvýšených koncentrací imunitních komplexů.
Léčbu NSA a Wobenzymem spolu s NSA porovnali Kovalenko a Golovkov (1997).
Intenzita bolesti ve skupině léčené NSA a Wobenzymem se výrazně snížila u 85% pacientů, po samotných NSA jen u 39% pacientů. Rozsáhlé zkušenosti získali Mazurov a spol. (1997). Enzymová léčba se jim osvědčila u 60% pacientů, především v kombinaci s metotrexátem (MTX). Cenné je zjištění, že přidání Wobenzymu k MTX snižuje vedlejší nežádoucí projevy a jejich závažnost. Z laboratorních nálezů byl nápadný pokles původně výrazně zvýšených koncentrací IFN v krvi. Signifikantně se snížily i koncentrace IL-1β a TNF-α.
Významné výsledky přinesla v roce 1998 ukončená multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá studie, srovnávající u RA účinnost Phlogenzymu a Sulfasalazinu (Pavelka a kol., 1998). Do studie byli zařazeni nemocní s aktivní formou nemoci trvající méně než 10 let, ve skupině Phlogenzym bylo možno hodnotit 75, ve skupině sulfasalazin 69 pacientů. Hodnoceny byly: kloubní index dle Thomsona, ranní ztuhlost, klidová a pohybová bolest, omezení funkce, z laboratorních ukazatelů CRP, množství cirkulujících IK, hladina solubilních receptorů pro IL-2 a TNF. Studie ukázala stejnou účinnost obou léků při potlačování aktivity onemocnění a oba léky zároveň vykázaly vlastnosti látek modifikujících chorobu (toto cenné zařazení Phlogenzymu bylo prokázáno poprvé). Phlogenzym byl navíc mnohem lépe snášen než sulfasalazin. Počet nežádoucích účinků jasně vázaných na lék byl u sulfasalazinu 18,7%, u Phlogenzymu pouze 9%.
Rovenskému se osvědčila SET u nemocných s refrakterní formou revmatoidní artritidy. Po 12timěsíční léčbě kombinací NSA (v některých případech i cyklosporinu) a Wobenzymu pozoroval vedle subjektivního zlepšení snížení indexu Ritchiové, sedimentace a koncentrací imunitních komplexů. Obohacení základní léčby SET se osvědčilo i u pacientek se Sjögrenovým syndromem, SLE a s juvenilní chronickou artritidou (JCA).

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003