Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


IMUNOLOGIE

Mnohotná - roztroušená - skleróza mozkomíšní (RS)

RS je závažné a přitom druhé nejčastější neurologické onemocnění. Nejvýznamnějším mechanismem uplatňujícím se při vzniku tohoto onemocnění je vystupňovaná buňkami zprostředkovaná autoimunitní reakce T lymfocytů proti epitopům bazického myelinového proteinu a proteolipidu myelinových pochev. Za porušení krevně-mozkové bariéry i vznik plaků jsou zřejmě spoluzodpovědny některé cytokiny, především TNF-α, TNF-β, IFN-γ, IL-1β, IL-4 a TGF-β. Recentně vystupuje i účast adhezivních molekul, především ICAM-1, které umožňují přestup mononukleárů z cév do nervové tkáně i do plaků.
Základním léčebným přístupem u RS zůstávají imunosupresivní a protizánětlivé působky: glukokortikoidy, azathioprin, cyklofosfamid, antracyklinový Mitoxantron a intratekálně podávaný cytosinarabinosid. Zkouší se i cyklosporin A. V poslední době je mnoho pozornosti věnováno interferonu β, který omezuje frekvenci i prudkost atak a omezuje vznik nových plaků. Probíhají i pokusy o „desenzibilizaci" autoreaktivních T lymfocytů myelinem a jeho složkami a syntetickým kopolymerem Cop-1 (Coparvax).
Léčba RS systémovou enzymoterapií je prověřována od 50. let a existuje řada údajů svědčících o jejich příznivém působení. Otevřenou studii u 400 nemocných uskutečnila Neuhoferová už v roce 1988. Podle ní SET stabilizovala onemocnění a redukovala výskyt relapsů. Shodnou účinnost Wobenzymu a Imuranu prokázali Baumhackl (1991) a Mamoli (1995). Wobenzym byl navíc prost vedlejších účinků Imuranu. Krejčová (1995) porovnávala účinek Wobenzymu a Wobe-Mugosu s účinkem glukokortikosteroidů (GK).
Podle některých názorů je nejvhodnější zahájit léčbu SET už v začátečních (často nezcela jednoznačných) stadiích onemocnění. Zde totiž existuje možnost přetnout „bludný kruh" onemocnění dříve, než vzniknou ireverzibilní změny.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003