Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


LYMFOLOGIE

VHODNÉ OBLASTI POUŽITÍ
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁNĚTY
(INFEKČNÍ,
POTRAUMATICKÉ
A POOPERAČNÍ)

– lymfoangoitidy
– lymfadenitidy


Při zahájení léčby:
3 x 5 drg. do
odeznění příznaků.
S ústupem obtíží lze
snížit na 3 x 3 drg.
– u chron. a recidiv.
zánětů dlouhodobě.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


Při zahájení léčby:
3 x 3 až 4 drg./den
3 x 2 drg. – do
odeznění příznaků.

Děti:
1 drg./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

U bakteriálních zánětů éčba SET nenahrazuje léčbu ntibiotiky, ale při oučasném podávání zvyšuje účinnost léčby.

PREVENCE LYMFEDÉMU

– extirpace uzliny
(biopsie)
– lymfadenektomie
– cévní operace
– radioterapie

Dospělí:
2 x 5 drg.
  Léčbu je vhodné zahájit před operací a pokračovat do úplného zahojení. V případě rozvoje časného pooperačního lymfedému dávku zvýšit na 2 až 3 x 10 drg. Wobenzymu.
Ter. zahájit několik dnů před prvním ozářením a onechat 2 až 3 týdny po poslední dávce radioterapie. Pokud se objeví NÚ spojené s radioter., ponechat Wobenzym do ústupu potíží.

LYMFEDÉM

Efekt přináší pouze dlouhodobá terapie nejlépe v kombinaci s manuální lymfodrenáží a speciálním cvičením!

Latentní:
2 x 5 drg.
  Léčba je indikována v případě klinických obtíží a/nebo na základě lymfoscintigrafie.
I.– II. stadium:
3 x 5 drg.
  Léčbu ponechat do normalizace transportní kapacity lymfatického systému postižené oblasti. Pokud k normalizaci nedojde a klinický stav je dobrý, je doporučeno snížit dávkování na udržovací dlouhodobou dávku 2 x 5 drg.
III. – IV. stadium:
3 x 7 ev. 2 x 10 drg.
  V rámci komplexní terapie

Celkovou denní dávku je možno rozdělit do 2 až 3 jednotlivých dávek.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003