Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Možnosti farmakologické terapie lymfedemu

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph. D. I. dermatovenerologicka klinika FN U sv. Anny, Brno

Remedia 2003; 13:251–257.
http://www.remedia.cz/pdf/20060423093551farmak2-4-03.pdf


Co všechno může být lymfedém?

Hana Váchová, Klinika rehabilitace FN 2. LF UK, Praha - Motol

zdroj: BULLETIN UNIFY ČR č.77, 15. ročník, srpen/2007
Vydává: Unie fyzioterapeutů ČR
www.unify-cr.cz

Povědomí laické veřejnosti o systému lymfatických cév a orgánů a o lymfatických otocích není příliš velké. Bohužel, často se setkáme i mezi zdravotníky s názorem, že lymfedém je „to, co se vykytuje u žen na horní končetině po operaci karcinomu prsu.“
V tomto článku bychom proto chtěli upozornit i na jiné příčiny a lokalizace lymfedému.

Lymfatický otok (lymfedém) vzniká při poruše drenážní funkce lymfatických cév. V postižené oblasti pak dochází v mezibuněčném prostoru k hromadění tekutiny s vysokým obsahem bílkovin a dalších látek, které při delším trvání lymfostázy vyvolávají chronický zánět a přestavbu normální tkáně ve vazivo.

Porucha proudění lymfy může mít různé příčiny. Primární lymfedém vzniká při vrozených vadách vývoje lymfatického systému, které se však nemusejí manifestovat vždy hned po narození či v nejútlejším věku (lymfedema congenitum - obr. 1, 2). K pozdější manifestaci primárního lymfedému v pubertě nebo i v dospělosti může přispět sebemenší traumatizace či jiný zátěžový podnět, který odkryje zmenšenou funkční rezervu transportní kapacity lymfatického systému. Projevy primárního lymfedému mohou být někdy velice diskrétní, jindy mohou vést k výraznému zvětšení objemu např. celé končetiny. Mohou být lokalizované i ve vnitřních orgánech. Primární lymfedém postihuje častěji ženy. Vzniká ročně asi u 40 osob ze 100 000 obyvatel.

Příčinou sekundárního lymfedému nejčastěji bývá poškození lymfatického systému při operacích malignit. Pravděpodobnost rozvoje lymfedému ještě zvyšuje kombinace s radioterapií.

Ale i samotná radioterapie na oblast lymfatických uzlin bez chirurgického zákroku může způsobit lymfedém. Lymfatické otoky mohou doprovázet kromě karcinomu prsu i jiné malignity. Lze je tedy najít i v oblasti hlavy a krku, na dolních končetinách (obr. 3 a 4), na genitálu a hrázi (!), v oblasti zad nebo i břišní stěny.
Sekundární lymfedém ale může být důsledkem jakéhokoliv operačního zákroku na lymfatických uzlinách (i bez spojení s malignitou). I další chirurgické výkony, které sice přímo neatakují uzliny, mohou vést k poškození lymfatických cest a lymfedému. Paradoxně může někdy lymfedém vzniknout po zákrocích plastické chirurgie s cílem zkrášlení - např. po plastikách prsu nebo po liposukcích.
Další příčinou poškození lymfatických cest mohou být úrazy ale i záněty, zejména opakované a chronické. K takovým patří například recidivující erysipel. Ale naopak - při recidivujícím erysipelu je vždy třeba pátrat po latentním lymfedému, který může k výskytu této streptokokové infekce predisponovat. Lymfedém se pojí i s neurologickými poruchami (parapelgie), pravidelně doprovází chronické obtížně se hojící rány. V našich podmínkách jsou vzácné lymfedémy při parazitárních chorobách.
Lymfedém se objevuje někdy bezprostředně po vyvolávajícím momentu (operace, ozařování, úraz), ale častěji se rozvíjí pomalu a nenápadně, někdy i s latencí řady měsíců až let. U onkologických pacientů se v takovém případě vždy musí vyloučit progrese malignity jako příčina lymfedému (útlak nebo infiltrace lymfatických uzlin a cév nádorem).

Prvním signálem vznikajícího lymfedému mohou být pouze subjektivní obtíže (bolest, pocit napětí, tlaku a otoku, únavnost) zejména po námaze. Změny objemu postižené oblasti ale ještě nejsou patrné (latentní lymfedém). Poruchu drenáže lymfy v tomto stadiu prokáže pouze speciální isotopové vyšetření - lymfoscintigrafie. Význam lymfoscintigrafie pro časnou diagnózu lymfedému ukazují tato data: manifestní lymfedém se objeví až u 40 % žen, které podstoupí komplexní léčbu pro karcinom prsu, subjektivní obtíže typické pro latentní lymfedém ale udává až 60 % těchto pacientek. Při vyšetření lymfoscintigrafií je však patrná porucha lymfatické drenáže až u 80 % pacientek po léčbě karcinomu prsu!

V reverzibilním stadiu lymfedému se již objevuje mírné večerní prosáknutí postižené oblasti, které do rána samo úplně ustoupí. Většina pacientů se však do péče lymfoterapeuta dostává až ve stadiu ireverzibilním, kdy je jasně patrný tuhý, bledý, špatně stlačitelný edém někdy až s omezením hybnosti příslušné krajiny či končetiny. Kůže už může být ztluštělá v důsledku počínající vazivové přestavby (fibrózy).

Bohužel, vzácností nejsou ani pacienti ve stadiu elefantiázy s monstrózními otoky s vazivovou přestavbou kůže a podkoží a s významným omezením hybnosti příslušných kloubů.

Ideální je, pokud při léčbě lymfedému komplexní dekongesční terapii (bandáže, manuální lymfodrenáže a přístrojová presoterapie) doplňuje systémová enzymoterapie (Wobenzym).

Podávání Wobenzymu jako monoterapie může řešit situace, kdy jsou lymfodrenáže pro pacienta nedostupné nebo kdy v jejich provádění brání například poraněné měkké tkáně, zánětlivé změny nebo lokalizace lymfedému (hlava, krk). Wobenzym lze podávat i v situacích, kdy jsou lymfodrenáže přímo kontraindikované. To je zejména tehdy, kdy je příčinou aktivní nádorové onemocnění nebo v období, kdy se případná recidiva malignity vyšetřením vylučuje.

Wobenzym zasahuje téměř na všech úrovních patofyziologických mechanizmů, které vyvolávají a udržují lymfedém. Působí proteolýzu intersticiálně deponovaných bílkovin i precipitátů v lymfatických cévách, čímž se zvyšuje transportní kapacita lymfatického systému. Zlepšuje reologické vlastnosti krve a lymfy, zvyšuje žilní návrat, zlepšuje mikrocirkulaci. Uplatňuje se jako prevence i terapie zánětlivých komplikací a fibrózy. Podávání Wobenzymu může normalizovat lymfatickou cirkulaci u iniciálního či latentního lymfedému. U vyšších stádií lymfedémů podporuje ústup otoku, zlepšuje trofiku indurované a sklerotizované tkáně a zlepšuje subjektivní obtíže pacienta. Pro ilustraci přikládáme několik kasuistik pacientů s lymfedémem různé etiologie.

unc-1.jpg

Dívenka T.P. nyní téměř tříletá. Primární lymfedém, jako příčina výrazné asymetrie dolních končetin, byl diagnostikován ve 3 měsících a od té doby je také v péči lymfologické ambulance. Manuálních lymfodrenáže nyní provádí denně zaškolená maminka, stejně jako přístrojové lymfodrenáže, pro které mají doma zapůjčený přístroj se speciálním na míru zhotoveným návlekem. Dívenka současně užívá také Wobenzym. Obr. 1 (03/2006) a 2 (01/2007) ukazují ústup asymetrie dolních končetin.

unc-2.jpg

Pani P.E. byla pro karcinom děložního hrdla operovaná 11/2000 ve svých 47 letech. Chemoterapii ani radioterapii neměla. Přestože se lymfedém levé dolní končetiny manifestoval krátce po operaci, na lymfologickém pracovišti byla poprvé vyšetřena až 07/2002, kdy bylo maximum otoku akrálně na noze a kolem kotníku (kde bránil pohybu v talokrurálním kloubu) a dále v podbřišku, v pubické oblasti a v třísle. Po první sérii komplexní dekongesční terapie se významně zlepšila, dostala kompresivní punčochové kalhoty. K dalším kontrolám a opakování léčby se nedostavila. Objevila se až v 9/2005 (obr. 3 a 4) opět s výrazným otokem celé LDK včetně třísla, pubické oblasti a L hýždě s pocity silného tlaku v lýtku. V některých obvodech bylo zvětšení proti pravé straně až o 7 cm, byly patrné známky fibrotizace. Po sérii 25 ošetření manuální a přístrojovou lymfodrenáží otoky změkly a z větší části ustoupily, stejně jako pocity napětí, tlaku a tíhy. Pacientce byl schválen přístroj na domácí presoterapii. Při kontinuální péči o lymfedém má pacientka minimum obtíží.

unc-3.jpg
obr. 5

unc-4.jpg
obr. 6

Pan J. K. prodělal 1/2007 zlomeninu bazálního článku malíčku L ruky. Fraktura byla diagnostikována až za 3 týdny po úrazu. Pacientovi byla přiložena na 5 týdnů sádrová fixace až po loket, která ho po celou dobu tlačila. Sádra byla odstraněna 3. 3. 2007, od té doby přetrvával výrazný otok ruky. Na lymfologické pracoviště se dostal 22. 3. 2007 s jasnou diagnózou Sudeckova syndromu. Pro výrazný otok od zápěstí po konečky prstů s bombáží hřbetu ruky (obr. 5) byla prakticky nemožná flexe i extenze prstů, pronace i supinace byla významně omezena. Svalstvo předloktí i paže bylo ochablé, pacient si stěžoval na třes prstů a udával pomalejší růst nehtů na zraněné ruce. Ihned zahájena medikace Wobenzymem v dávce 3x 7 dražé a manuální lymfodrenáže (zpočátku denně). Stav pacienta se při této léčbě rychle zlepšoval a obnovovala se hybnost. Při poslední kontrole (06/2007) je patrný pouze reziduální lymfedém na prstech (obr. 6). Pacient odjíždí pracovat do zahraničí, bude dál pokračovat v užívání Wobenzymu.

Na našem pracovišti opakovaně vidíme, že komplexní léčba může přinést úlevu pacientům s lymfedémy různé lokalizace i etiologie. Důležitý je i aktivní přístup pacienta k léčbě.

Podkladem tohoto sdělení byla přednáška prezentovaná na sjezdu UNIFY ČR 17. 2. 2007 v Praze.

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003