Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura


Účinnost a bezpečnost Wobenzymu podávaného v rámci antiedematózní terapie u pacientů po meniskektomii

Dvojitě slepá klinická studie kontrolovaná placebem

H.-D. Rahn

Vyhodnoceno oddělením klinického výzkumu, MUCOS Pharma GmbH, Geretsried, Německo 


V dvojitě slepé, placebem kontrolované studii byla studována účinnost a bezpečnost pooperačně podávaného Wobenzymu v rámci protizánětlivé a antiedematózní terapie.

Do studie bylo zařazeno 2 x 40 pacientů ve věku 15-72 let, kteří podstoupili meniskektomii.

Výsledky ukázaly, že léčba Wobenzymem vedla u enzymové skupiny ke statisticky významnému zlepšení cílového parametru – sumárního skóre počítaného z otoku, bolesti a omezení pohyblivosti sedmý den po operaci (p = 0,0077).

Subjektivní hodnocení účinnosti a snášenlivosti bylo téměř shodné u obou skupin.

25 pacientů ze skupiny léčené Wobenzymem (62,5%) udávalo výskyt nežádoucích účinků. V 18 případech (72 %) byl zaznamenán výskyt anomálií stolice, nadýmání nebo červené zbarvení moči. V placebové skupině udávalo výskyt nežádoucích účinků 22 pacientů (55%): 16 případů (72,6%) změněné stolice, nadýmání či červeně zbarvené moči.

Na podkladě výsledků studie lze shrnout, že průměrná denní dávka 25 dražé Wobenzymu podávaná pooperačně po meniskektomii významně zlepšuje proti placebové skupině symptomy otoku/bolesti/omezení pohyblivosti. Tím dochází k časnějšímu obnovení pohyblivosti pacienta. V této studii nebylo možno prokázat vliv léčby na délku hospitalizace, protože z technických důvodů nebylo možno zkrátit hospitalizaci na méně než 7-10 dní.

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003