Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       

Účinnost preparátu Wobe-Mugos E při lymfoproliferačních onemocněních

Kolomoec M., Antofijčuk M.

Katedra klinické farmakologie, Bukovinská lékařská akademie, Ukrajina

Likarska sprava (1999): 4, 150-154.


Bylo sledováno 19 pacientů s mnohočetným myelomem a 18 pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. Kontrolní skupinu tvořilo 20 zdravých dobrovolníků. Diagnóza pacientů byla potvrzena klinickými, laboratorními a morfologickými kritérii.
U pacientů byla hodnocena endogenní intoxikace, daná hladinami peptidů střední molekulové hmotnosti a malondialdehydu, a změny morfologických a funkčních vlastností erytrocytů.
Pacienti s mnohočetným myelomem (MM) byli rozděleni do dvou skupin: Ia - kontrolní skupina 10 pacientů byla léčena běžnou cytostatickou léčbou, Ib - 9 pacientů léčených kombinací standardní terapie a Wobe-Mugosu E v dávce 3x3 tbl. denně. Pacienti s chronickou lymfatickou leukémií (CLL) byli rozděleni také na dvě skupiny: IIa - kontrolní skupina 10 pacientů byla léčena běžnou léčbou, IIb - 8 pacientů léčených kombinací standardní terapie a Wobe-Mugosu E v dávce 3x3 tbl. denně. Doba léčby byla 2 týdny.
U všech pacientů byl pozorován syndrom endogenní intoxikace. Při mnohočetném myelomu byl tento jev výraznější než u chronické lymfatické leukémie, což lze vysvětlit poruchami mikrocirkulace a poškozením ledvin při vzniku myeloidní nefropatie. Při měření malondialdehydu v kontrolních skupinách nebyl zjištěn významný rozdíl, avšak v enzymy léčených skupinách došlo ke snížení jeho hladiny u pacientů s MM o 13,3% a u pacientů s CLL o 14,5%.
K nejvýraznějšímu snížení hladiny peptidů střední molekulové hmotnosti došlo u pacientů léčených kombinací standardní terapie a enzymoterapie - v případě MM o 20,5% a CLL o 14,1%.
Flexibilita erytrocytů byla snížena u všech pacientů. Zatímco index deformace erytrocytů zůstal u pacientů s CLL v kontrolní skupině nezměněn a u pacientů s MM se zvýšil o 11,4%, u pacientů léčených enzymy došlo k výraznému zlepšení - v případě MM o 33,5% a CLL o 30,3%.

 

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003