Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura

Obsah - Onkologie


Vliv doplňkové léčby perorálními enzymy na výsledky pooperační léčby pacientek s karcinomem mammy – výsledky epidemiologické multicentrické retrolektivní kohortní studie
Beuth J., Ost B., Pakdaman A., Rethfeldt E., Bock P. R., Hanisch J., Schneider B.

Enzymoterapia a jej význam u pacientov s polycytemia vera
Bucová M., Sakalová A., Holomáňová D., Mišianik J., Mikulecký M., Šteruská M.

Podávání hydrolytických enzymů při ozařování krčku děložního- důkaz redukce akutních nežádoucích účinků
Dale P.S., Tamhankar C.P., George D., Daftary G.V.

Polyenzymové preparáty přerušují autokrinní smyčku produkce TGF-b v melanomových buňkách konverzí a2-makroglobulinu (a2M) na "rychlou" formu, která ireverzibilně váže TGF-b
Desser L.; Herbacek I.; Závadová E.; Mohr T.

Komplexná terapia lymfedému
Džupina A.

Kaposiho sarkom a lymfedem - popis 2 případů
Džupina A., Dzupina M., Morvay P.

Proteolytické enzýmy v liečbe lymfedému
Džupina A., Morvay P., Džupinová M., Miškaninová A.

Orálně podávané enzymy zabraňují vedlejším účinkům radioterapie u pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku
Gujral M.S., Patnaik P.M., Kaul R., Daftary G.V., Parikh H.K., Tamhankar C.P., Schiess W.

Účinnost hydrolytických enzymů v prevenci nežádoucích účinků radioterapie u pacientů s karcionomy hlavy a krku
Gujral M.S., Patnaik P.M., Kaul R., Parikh H.K., Conradt C., Tamhankar C.P., Daftary G.V.

Účinnost a snášenlivost proteolytických enzymů coby protizánětlivého preparátu v léčbě lymfedému po odstranění axily u pacientek s karcinomem prsu
Kasseroller R., Wenning H.G.

Porovnání vlivu médií na růst TIL-odvozených T-buněčných linií od pacientů s peritoneální karcinosou, a to bez séra, s rIFN-g a polyenzymovým přípravkem
Kim Y.M., Závadová E., Loercher A., Freedman R.S.

Účinnost preparátu Wobe-Mugos E při lymfoproliferačních onemocněních
Kolomoec M., Antofijčuk M.

Systémová enzymoterapie v prevenci postiradiačních komplikací
Lukáš J., Betka J., Klozar J., Taudy M.

Lymfedém dolních končetin u onkologických pacientů
Macháňová M., Cvejnová M.

Proteolytické enzymy v prevenci a léčbě lymfedému paže po exenteraci axily nebo radioterapii
Macháňová M., Wald M., Bechyně M., Prausová J., Adámek J.

Bromelainové proteázy jako immunomodulátory při terapii nádorů mléčné žlázy
Maurer H.R.

Modulace lidských s nádorem sdružených makrofágů z maligních výpotků pomocí cytokinů a proteolytických enzymů
Mohr T., Závadová E., Hauptmann E., Maca S., Neumann M., Salzer H., Micksche M.

Systémová enzymoterapie u papilomatózy hrtanu – naše pětiletá zkušenost
Mudrák J., Koval J., Bobák L.,

Ovlivňuje adjuvantní enzymoterapie recidivy Schneiderovy papilomatózy?
Mudrák J., Sokol L., Andrašovská M., Koval J.

Lymfedém a možnosti jeho terapeutického ovlivnění
Navrátilová Z.

Proteinázy redukují metastatický rozsev a prodlužují dobu přežití u C57Bl6 myší s Lewisovým karcinomem plic
Olejár T, Wald M., Poucková P., Zadinová M.

Enterální podávání směsi proteináz inhibuje vznik postradiační pneumonitidy a plicní fibrózy u potkanů
Österreicher J., Škopek J., Navrátil L., Knížek J., Šebková V., Macela A.

Využití systémové enzymoterapie (Phlogenzym) při léčbě radiačních mukositid u pacientů s nádorovým onemocněním hrtanu
Plužnikov M.S., Rjabova M.A., Karpiščenko S.A.

Účinnost aditivní orální enzymoterapie u pacientů s karcinomem tlustého střeva
Popiela T., Kulig, Bock P.R., Hanisch J.

Vliv doplňkové léčby perorálními enzymy na pacienty s kolorektálním karcinomem – epidemiologická retrolektivní kohortní studie
Popiela T., Kulig J., Hanisch J., Bock P. R.

Imunoterapia systémových ochorení
Sakalová A.

Retrolektivní kohortní studie doplňkové léčby perorálním enzymovým přípravkem u pacientů s mnohočetným myelomem
Sakalová A., Chabroňová I., Gažová S., Hrubiško M., Mistrík M., Dedík L., Hanisch J., Bock P.R.

Analýza přežívání pacientů s mnohočetným myelomem léčených aditivní terapií orálně podávanými enzymy
Sakalová A., Dedík L., Bock P.R., Hanisch J., Schiess W.

Znaky progrese v séru pacientů s mnohočetným myelomem
Sakalová A., Herbacek I., Desser L., Holomáňová D., Mohr T.

Problém osteoporózy pri mnohopočetnom myelóme
Sakalová A., Herrmann Z., Gažová S., Chabroňová I., Dedík L., Mistrík M., Hrubiško M.

Waldenströmova makroglobulinémie – jaký je současný stav?
Sakalová A., Mistrík M., Škultétyová D., Škultéty J., Holomáňová D., Pokorná G., Gažová S., Chabroňová I., Masárová K.

Problém diferenciálnej diagnózy a liečby Waldenströmovej makroglobulinémie
Sakalová A., Škultéty J., Škultétyová D., Mistrík M., Gažová S., Chabroňová I.

Wobenzym v léčbě lymfedému po mastektomii
Švestková S.

Užití systémové enzymoterapie v komplexní léčbě pacientek s karcinomem prsu
Tarutinov V., Galachin K., Ros N.

Využití Wobenzymu v komplexní terapii nemocných s nádorovým onemocněním ORL orgánů
Ušakov V.S.

Nekončetinový lymfedém v důsledku odstranění axily a ozáření
Wald M., Eliška O., Křížová H.

Proteázy v medikamentózní léčbě lymfedému
Wald M., Křížová H., Prausová J., Adámek J.

Sekundární lymfedém po lymfadenektomiích
Wald M., Křížová H., Prausová J., Adámek J.

Terapeutický účinek směsi trypsinu, chymotrypsinu a papainu (Wobe-Mugos®) u potkanů kmene SD-Ipcv se spontánní lymfoblastickou leukémií
Wald M., Olejár T., Poučková P., Zadinová M.

Směs trypsinu, chymotrypsinu a papainu snižuje tvorbu metastáz a prodlužuje dobu přežívání u C57Bl6 myší se syngenním melanomem B16.
Wald M., Olejár T., Zadinová M., Boubelík M., Poučková P.

Vliv trypsinu, chymotrypsinu a papainu na růst lidského adenokarcinomu pankreatu transplantovaného nu-nu myším
Wald M., Poučková P., Hloušková D., Altnerová M., Olejár T.

Proteolytické enzymy zabraňují metastazování melanomu B16 u C57Bl6 myší
Wald M., Ransberger K., Poučková P., Zadinová M., Boubelík M., Olejár T.

Modulace adhezních molekul- Regulace exprese vitronektinového receptoru cytokiny a polyenzymovým preparátem na tkáňových kulturách lidského melanomu
Wenning G., Desser L., Zavadova E., Wrba H.

Aditivní nádorová terapie proteolytickými enzymy
Wrba H.

Zrání dendritických buněk u pacientek s ovariálním karcinomem
Závadová E., Savary C., Freedman R.S.

Zrání dendritických buněk u pacientek s ovariálním karcinomem
Zavadova E., Savary C. A., Templin S., Verschraegen C. F., Freedman R. S.

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003