Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura


Ovlivňuje adjuvantní enzymoterapie recidivy Schneiderovy papilomatózy?

*Mudrák J., **Sokol L., *Andrašovská M., *Koval J.

Oddělení *otorhinolaryngologie a **patologie; Lékařská fakulta univerzity P.J. Šafarika - fakultní nemocnice, Košice, Slovenská republika

Epithelial Tumours of the Head and Neck Proceedings XXXIst Memorial Meeting for Professor Janez Plečnik, 7.–8. prosince 2000, Ljubljana, Slovinsko


Předmětem sledování je systémová enzymoterapie coby adjuvantní léčba papilomatózy dutiny nosní a paranasálních dutin, souhrnně nazývaných Schneiderova papilomatóza. Autoři analyzují pozorování 5 dospělých pacientů s recidivujícími invertovanými papilomy šířícími se do přilehlých čelistních dutin a čichových kostí. Po chirurgickém odstranění a následném podávání polyenzymového preparátu (Wobe-Mugos 3x5 tbl.) po dobu 6 – 8 týdnů nastalo významné zlepšení u 3 pacientů, kteří jsou 3, 4 a 5 let bez známek onemocnění. Další dva pacienti byli léčeni polyenzymovými preparáty pouze 12 a 14 dní a v průběhu 2 let po laterální rhinotomii byly zjištěny nové recidivy. Aplikace proteáz po chirurgickém výkonu v dostatečných dávkách a po dostatečně dlouhou dobu se zdá být vhodná za účelem snížení počtu recidiv.

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003