Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura


Využití preparátu Phlogenzymâ v terapii sekretorické otitidy v ambulantní praxi

Veldová Z., Martínková R., Maděrová S.

Audiocentrum Praha

62. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11. Září, 1999, Hradec Králové


Chronická sekretorická otitida je zvláštním typem zánětu středouší, který je často příčinou převodní nedoslýchavosti s negativními dopady na vývoj řeči u dětí předškolního věku. Kauzální léčba tohoto onemocnění prakticky neexistuje. V konzervativní léčbě se používají mukolytika ke snížení vazkosti sekretu a dekongesční léčby (někdy se složkou antihistaminika) ke zmírnění otoku sliznic.
Autorky předkládají svoje první zkušenosti s preparátem Phlogenzym v konzervativní medikamentózní léčbě sekretorické otitidy. Phlogenzym je kombinovaný enzymový preparát (bromelain, trypsin, rutin) s účinky antiedematózními, antiflogistickými, fibrinolytickými a imunomodulačními.
Do sledování bylo zařazeno 26 dětí, které navíc k obvyklé léčbě dostávaly Phlogenzym po 3 měsíce (skupina E - enzymy). V kontrolním retrospektivním souboru (skupina K) bylo 16 dětí léčených dříve stejnou klasickou konzervativní léčbou. Ve skupině E došlo častěji k úplné normalizaci tympanometrické křivky - 60 % oproti 25 % v kontrolní skupině K. Práh vzdušného vedení (převodní složka nedoslýchavosti) se snížil u skupiny E o 35 % oproti 25 % ve skupině K. Při neúspěšnosti konzervativní léčby muselo podstoupit operační léčbu pouze 7,7 % pacientů skupiny E oproti 25 % skupiny K. U 12 dětí ze skupiny E byl navíc sledován test fonematického sluchu podle Škodové, který ukázal signifikantní posun vnímání distinktivních rysů hlásek (znělost x neznělost). Pozitivní vliv terapie byl zjištěn u 83 % (z těchto 12 dětí). Preparát Phlogenzym se tedy jeví jako vhodná součást komplexní konzervativní léčby sekretorické otitidy.

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003