Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
 1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

ORL, ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

VHODNÉ OBLASTI POUŽITÍ
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁNĚTY
(AKUTNÍ, CHRONICKÉ
A RECIDIVUJÍCÍ)

 • sinusitidy
 • laryngitidy
 • pharyngitidy
 • tonsilitidy
 • otitidy
 • bronchitidy
 • rhinitidy vč. vasomotorických a alergických
 • infekce herpes zoster *


3 x5 drg. do
odeznění příznaků.
S ústupem obtíží
lze snížit na
3 x3 drg. – u chron.
a recidiv. zánětů
dlouhodobě

Děti:
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 až 4 tbl./den
se zmírněním příznaků snížit na 3 x 2 tbl

Děti:
1 tbl./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

U bakteriálních zánětů léčba SET nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale při současném podávání zvyšuje účinnost léčby.

* Wobe-Mugos:
3 x 5 tbl / den

U akutních stavů je vhodnější preparát Phlogenzym. Wobenzymu se dává přednost u chronických a recidivujících zánětů.

POOPERAČNÍ
A
POTRAUMATICKÉ
STAVY


3 x 5 až 10 drg.
Postupně
snížit až na:
3 x 3 drg.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 až 4 tbl.
Po odeznění
akutního stavu:
3 x 2 tbl

Děti:
1 tbl./10 kg/den –
rozdělit
do 2 až 3 dávek

U pooperačních stavů je vhodná konzultace s operatérem.
Nutno zohlednit mírný fibrinolytický účinek enzym. léků.
V léčbě pooperačích stavů je vhodnější Phlogenzym.

NÁDOROVÁ
ONEMOCNĚNÍ

 • zánětlivé komplikace radioterapie malignit v oblasti hlavy a krku


3 x 5 drg.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 tbl.

Děti :
1 tbl./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

viz onkologie

LYMFEDÉMY

– po lymfadenektomiích
– po radioterapii


Při zahájení léčby:
3 x 7 drg.
podrobněji
viz lymfologie
  Částečná úhrada VZP.

Celkovou denní dávku je možno rozdělit do 2 až 3 jednotlivých dávek.

 

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003