Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


ORL, ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

Literatura

Systémová enzymoterapie – perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi
MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc
Prakt. Lékáren. 2006; 2(3):
http://www.solen.cz/pdfs/lek/2006/03/03.pdf

Tonsillitis chronica a indikace k tonzilektomii
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc
Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6):
http://www.solen.cz/pdfs/ped/2008/06/02.pdf

Přehled doplňkové imunomodulace v pediatrii
PharmDr. Vladimír Végh1, Mgr. Tereza Végh2
Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6):
http://www.solen.cz/pdfs/ped/2008/06/08.pdf

Wohlrab R.: Enzymkombinationspräparat zur Therapie der Sinusitis acuta. Der Allgemeinarzt 15 (2): 104-114, 1993. ORL-35

Hubáček J., Hacarová M.: Systémová enzymoterapie v otorinolaryngologii. Choroby hlavy a krku 2: 34-36, 1997.

Vyhnánková L., Kabelka Z., Fišerová H., Lehovcová K., Groh D., Kopřivová H.: Phlogenzym v léčbě sekretoncké otitidy. 62. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Hradec Králové 9.-11. září, 1999. ORL-14

Veldová Z., Martínková R., Maděrová S.: Využití Phlogenzymu v terapii sekretorické otitidy v ambulantní praxi. 62. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Hradec Králové 9.-11. září, 1999. ORL-10

Veldová Z. : Systémová enzymoterapie (Wobenzym, Phlogenzym) jako léčba a prevence edému hlasivek u hlasových profesionálů. Xlllth Pacific voice conference, San Francisco, California, USA 9.-11. listopadu 2000. ORL-9

Gavalov S., Zaidman I., Popova I.: Systemic enzyme therapy in basal treatment of cystic fibrosis and chronic obstructive bronchitis in children. Poster at ECFC, Berlin, June 1998.
ORL-19

Vokálová l .: První zkušenosti s dlouhodobým podáváním Wobenzymu u dětí s recidivujícími respiračními infekcemi. 4. Konference dětské pneumologie, Praha - Motol 22. 5. 1999. ORL-12

Lukáš J., Hroboň M., Kaňa R.: Phlogenzym, systémová enzymoterapie u septoplastik, Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases) 1: 7-9, 2000. ORL-2

Mudrák J., Bobák L., Šebová I.: Adjuvant Therapy with Hydrolytic Enzymes in Recurrent Laryngeal Papillomatosis. Acta Oto-Laryngologica (Stockh) 527: 128-130, 1997.
Impact factor: 0,603 ORL-16

Mudrák J., Koval J., Bobák L. : Systemic enzyme therapy in recurrent papillomatosis - our five year's experience. Epithelial tumours of the head and neck, Proceedings XXXIst Memorial Meeting for Professor Janez Plecnik, 7-8 December 2000, Ljubljana, Slovenia.
ORL-3

Vinzenz K., Stauder U.: Die Therapie der radiogenen Mukositis mit Enzymen. V knize: Chirurgische Therapie von Kopf-Hals-Karzinomen (K. Vinzenz, H.W. Waclawiczek, Hrsg.). Springer-Verlag, Wien 1992, str. 299-314. ORL-37

Lukáš J. et al.: Systémová enzymoterapie v prevenci postradiačních komplikací. Olomoucké onkologické dny, 6.února 1998. ORL-1

Gujral M.S., Patnaik P.M., Kaul R., Parikh H.K., Conradt Ch., Tamhankar Ch.P., Daftary G.V.:
Efficacy of hydrolytic enzymes in preventing radiation therapy-induced side effects in patients with head and neck cancers. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 47: S23-S28, 2001.
Impact factor: 1,928 Onk-8

Desser L, Holomanova D., Závadová E., Pavelka K., Mohr T., Herbacek I.: Oral therapy with proteolytic enzymes decreases excessive TGF-β levels in human blood. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 47: S10-S15, 2001. Imun-25

Heidland A., Sebekova K., Paczek L., Teschner M., Dammrich J., Gaciong Z.: Renal fibrosis: Role of impaired proteolysis and potential therapeutic strategies. Kidney International 52 (62): 32-35, 1997.
Impact factor: 4,071 Exp-38

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003