Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET ve vztahu k antibiotické léčbě akutních a chronických infekcí

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE VE VZTAHU K ANTIBIOTICKÉ LÉČBĚ AKUTNÍCH A CHRONICKÝCH INFEKCÍ

RNDr. Věra Toršová, CSc.
ATB středisko, KHS Ostrava

Hlavním požadavkem na současnou ATB léčbu je její racionalizace a omezení masivní a paušální preskripce,které vede k vzniku a šíření rezistentních kmenů baktérií a k neefektivně vynakládaným finančním prostředkům zdravotních pojišťoven. U nekomplikovaných lehkých akutních forem respiračních infekcí je aplikace ATB zbytečná, poněvadž se převážně jedná o virové nákazy nebo podání antibiotik nezabrání recidivám u respiračních a ORL infekcí i s prokázanou bakteriální etiologií. Některé zánětlivé procesy mají tendenci k chronicitě, především infekce kůže, podkoží, měkkých tkání a kostí a v urogenitálním traktu. Eradikace těchto infekcí se standardně provádí dlouhodobou intermitentní ATB terapií, v celé řadě případů bez dosažení očekávaného klinického efektu.
SET významně optimalizuje průběh zánětlivé reakce, minimalizuje degradační fázi zánětu a urychluje fázi regenerační, čímž.velmi účinně brání přechodu do chronicity. Proteolytické enzymy zvyšují prostupnost tkání a usnadňují využitelnost antibiotik zvýšením sérových, tkáňových i močových koncentrací s usnadněním jejich penetrace přímo do ložiska infekce i v případě, že se jedná o ohraničené těžko přístupné oblasti. Podstatné zvýšení klinické efektivity léčby bylo potvrzeno v celé řadě klinických studií,ve kterých byla antibiotika podávána současně s enzymy.Na základě těchto výsledků lze konstatovat,že SET je velmi efektivním doplňkem antibiotické léčby nebo její vysoce účinnou alternativou u celé řady akutních i chronických infekcí nejen bakteriálních, ale také virových. Samostatně působící regulační imunomodulační působení enzymů velmi často pomůže vyřešit problémy s obtížně eradikovatelnými zánětlivými a imunopatologickými procesy.
Velmi dobrá snášenlivost, výhradně perorální aplikace umožňuje dlouhodobé podávání enzymů i po dobu několika měsíců.

Kontakt:
RNDr. Věra Toršová, CSc.
ATB středisko, KHS Ostrava
Partyzánské nám. 7, 728 92 Ostrava 1
696 200 320

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003