Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Lymfedém – diagnostika a farmakoterapie

 

LYMFEDÉM – DIAGNOSTIKA A FARMAKOTERAPIE

MUDr. Martin Wald
Chirurgická klinika, FN 2.LF UK, Praha

V prvé části podává přednáška přehled diagnostických možností sekundárního lymfedému lokalizovaného v různých oblastech měkkých tkání těla. Je zdůrazněn zásadní význam diagnózy latentního (předklinického) stádia lymfedému pro úspěšnost medikamentózní léčby i fyzioterapie. Lymfoscintigrafie postižené oblasti je vedle anamnézy a klinického vyšetření nezbytným předpokladem objektivizace stupně poškození mízního systému a zároveň metodou, která v časovém odstupu objektivně zhodnotí úspěšnost terapie.

Druhá část přednášky popisuje klíčová etiopatogenetická místa „bludného kruhu“ sekundárního lymfedému a ukazuje na vztah farmakologických účinků diuretik, venotonik (benzopyronů) a systémově působících proteináz k patofyziologii lymfedému.

Na základě vlastních zkušeností s léčbou 300 pacientů se sekundárním lymfedémem měkkých tkání dochází autor k závěru, že použití diuretik v léčbě lymfedému je až na výjimky kontraindikováno. Venotonika mají především podpůrný efekt při fyzikální terapii lymfedému a jejich hlavní indikací je dynamická insuficience lymfatického systému při poruše žilního systému. Za kauzální farmakoterapii sekundárního lymfedému autor považuje podávání systémově působících proteináz (v ČR registrovaný přípravek WOBENZYM), které mají přímý kauzální vztah k patofyziologii lymfedému (proteolýza lymfatických zátek, proteolýza ve tkáni deponovaných bílkovin, zlepšení reologických vlastností tělních tekutin, mnohonásobné zvýšení aktivity makrofágů a NK buněk, antiedematozní a antiflogistický efekt) a jsou schopny rozetnout „bludný kruh“ onemocnění.

Kontakt:
MUDr. Martin Wald
Chirurgická. klinika, FN 2. LF – UK
V úvalu 84, 150 00 Praha 5 – Motol
602 319 020
martin.wald@telecom.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003