Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Zhodnocení účinků SET při léčbě lymeské boreliózy

ZHODNOCENÍ ÚČINKŮ SYSTÉMOVÉ ENZYMOTERAPIE PŘI LÉČBĚ LYMESKÉ BORELIÓZY

Doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc.
Infekční klinika lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Brno

Systémová enzymoterapie byla použita souběžně s aplikací antibiotik při léčbě 79 nemocných postižených závažnější multiorgánovou boreliózou, neuroboreliózou event. onemocněním jevícím tendenci k chronizaci. Efektivita léčby byla hodnocena na základě rychlosti a kvality normalizace objektivních klinických projevů onemocnění, patologických výsledků biochemických, hematologických, cytologických laboratorních i dalších pomocných vyšetření, ústupu subjektivních obtíží nemocných a poklesu titrů sérologických reakcí. U 53 pacientů (67%) - tj. u významné většiny takto léčených nemocných došlo k výraznější úpravě sledovaných ukazatelů. Nejzřetelněji se tento efekt projevil u léčených ceftriaxonem, který byl používán u nejtěžších případů onemocnění. Použití prostředků systémové enzymoterapie významně zlepšilo efektivitu antibiotického léčení závažnějších případů lymeské boreliózy.

Kontakt:
Doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc.
Infekční klinika lékařské fakulty Masarykovy Univerzity
FN Bohunice, Jihlavská 20, 539 00 Brno
547 192 272, zcerny@med.muni.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003