Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET v léčbě dětí s recidivujícími respiračními infekcemi
pětileté zkušenosti

SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI INFEKCEMI

MUDr.Ingeborg Vokálová
Ambulance alergologie a klinické imunologie, Veltrusy

Prezentace ke stažení

Autorka užívá SET ve své praxi již šestým rokem. V prvních dvou letech (1997 – 1998) vyhodnotila soubor 30 dětí s recidivujícími respiračními infekcemi, které dostávaly Wobenzym 6 měsíců s efektem výrazného snížení závažnosti a počtu recidiv onemocnění. U dětí byla rovněž zaznamenána tendence k normalizaci imunitních parametrů, zejména hodnot celkového IgE, ale i ostatních imunoglobulinů. Se zlepšením stavu dětí výrazně poklesla i preskripce antibiotik.

V současné době má pacientka registrováno už více než 600 pacientů léčených SET. Převahu toho souboru tvoří děti předškolního věku. Nejčastějším problémem jsou recidivující bronchitidy, laryngitidy, anginy a otitidy. Značnou část skupiny tvoří děti s atopickým terénem a dermorespiračním syndromem. V drtivé většině případů jsou výsledky obdobné jako u první skupiny sledovaných dětí – ubývá počtu onemocnění i ordinovaných antibiotik, děti s dříve vysokou nemocností jsou schopné běžných dětských aktivit i docházky do kolektivu, zlepšují se parametry imunologických vyšetření.Úspěchem léčby u malých pacientů jsou často k léčbě systémovou enzymoterapií motivováni i dospělí z rodin sledovaných dětí.

SET se tak jeví jako slibné rozšíření léčebných možností pro opakovaně nemocné děti. Významnou předností této léčby je minimum nežádoucích účinků. S potěšením lze konstatovat, že poutá zájem stále narůstajícího počtu pediatrů

Kontakt:
MUDr.Ingeborg Vokálová
Ambulance alergologie a klinické imunologie, Veltrusy
0205/ 78 11 14, 0205/ 74 20 08

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003