Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Lymfedém z pohledu pacientek

LYMFEDÉM Z POHLEDU PACIENTEK

Mgr. Jana Drexlerová
Mamma HELP, Sdružení pacientek s nádorovám onemocněním prsu

Informovanost pacientek s nádorovým onemocněním prsu o možnostech prevence a léčby lymfedému horní končetiny je nedostatečná. Onkolog nepovažuje problém za zásadní, praktický lékař někdy nemá dostatek informací sám. Řada žen se potřebné dozví pouze v pacientských organizacích – tuto pomoc ovšem vyhledá jen zlomek nemocných.

Pacientky s rozvinutým lymfedémem jsou v jeho léčbě limitovány dosažitelností odborného pracoviště, které poskytuje manuální lymfodrenáže, případně mohou využít pouze domácí presoterapii na zapůjčeném přístroji a bandáže. Není-li v dosahu pracoviště, které má na tuto službu smlouvu s pojišťovnou, je manuální lymfodrenáž pro pacientky leckdy finančně nedostupná.

Podobný problém je i s využitím enzymové terapie. Část lékařské veřejnosti účinky Wobenzymu při léčbě otoků podceňuje, pacientky o této možnosti neinformuje, či je dokonce od užívání preparátu odrazuje. Pokud se pacientka sama přesvědčí o jeho efektu při změknutí lymfedému, je ochotná si Wobenzym zakoupit, protože osobní dyskomfort zahrnuje nejen fyzické, ale i psychické strádání. Pak ovšem záleží na sociálním zázemí a hmotném zajištění, protože při dlouhodobém podávání většího potřebného množství preparátu jde o léčbu značně finančně náročnou a VZP od letošního roku přispívá jen zhruba třetinovou úhradou.

Snaha pacientských organizací suplovat odbornou edukaci klientek v lékařských ordinacích jistě může přispět k větší informovanosti žen, pokud jde o rizika vzniku lymfedému a zčásti může zaplnit informační vakuum, pokud jde o možnosti jeho léčby, nicméně současný stav se nezlepší, pokud nebude lymfatický otok pokládán lékařskou veřejností za dostatečně závažný problém, omezující výrazně kvalitu života pacientek.

Kontakt:
Mgr. Jana Drexlerová
Mamma HELP
U Vinohradské nemocnice 4, 130 00 Praha 3
272 731 000, 0603 747 502
mammahelp@volny.cz

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu
Sudoměřská 33, Praha 3
603 747 502

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003