Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET a imunologie – teorie a praxe

 

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE A IMUNITA - TEORIE A PRAXE

MUDr. Karel Nouza, DrSc., MUDr. Martin Nouza

Centrum klinické imunologie, Praha

Prezentace ke stažení

Z farmakologického profilu preparátů systémové enzymoterapie (SET) vyčnívají jako dominanty optimalizační působení na zánět a normalizační působení na imunitu. Znamená to, že zánět není SET nespecificky potlačován, nýbrž regulován ke splnění jeho úkolů v obraně organismu, a je omezován tam, kde se projevuje jako nadměrný nebo tam, kde jeví sklon k chronickému průběhu. Důležitou vlastností SET je i schopnost omezovat infekční zánět, především v kombinaci s antibiotiky, jimž usnadňuje vstup do těžko přístupných oblastí organismu. Normalizační působení na imunitu se projevuje posilováním aktivity imunitních buněk a humorálních faktorů tam, kde se imunita projevuje jako nedostatečná (opakované infekce u dětí, starších osob a nemocných s nádory) a potlačováním nežádoucích složek imunity, projevujících se imunokomplexovými nebo autoimunitními chorobami. SET realizuje své efekty jednak přímým štěpením prozánětlivých faktorů, nadměrně exprimovaných adhezních molekul a cytokinových polymerů, jednak imunomodulačními zásahy komplexů, které tvoří vstřebané proteázy a v těle přítomné antiproteázy. Zde je jedním z důležitých mechanismů odstraňování patologicky zmnožených prozánětlivých a fibrogenních cytokinů. Klinické využití SET v oblasti imunologie zahrnuje akutní a chronické záněty, stavy imunitní nedostatečnosti (zvláště v dětském věku a ve stáří), chronické virózy, imunokomplexová onemocnění a autoimunitní choroby v řadě oblastí medicíny.


Kontakt:
Centrum klinické imunologie, Havelská 14, 110 Praha 1, www.imunologie.cz
02/ 2209 4200, nouza@imunologie.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003