Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

SET V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

MUDr. Blažena Hubková
Ordinace PLDD, Kladno

Prezentace ke stažení

Autorka začala užívat systémovou enzymoterapii u dětí v roce 1999. Ve své přednášce hodnotí efekt podávání Wobenzymu u 35 dětí, které jej dostávaly v období od podzimu 1999 do jara 2001. Wobenzym byl nasazen dětem - chronikům, dětem, které měly recidivující infekce nebo těžce probíhající pneumonie. Další indikací k nasazení enzymotherapie byly opakované laryngitidy a otitidy. Největší část skupiny tvořily děti s obstruktivními bronchitidami s prokázanou alergií (13 pacientů = 37 %)V naprosté většině braly děti enzymotherapii 6 měsíců, výjimečně, hlavně z důvodů finančních, pouze 3 měsíce. Wobenzym byl podáván v doporučené dávce - to je 1 dražé na 6 kilogramů t. hm. a den. Malé děti, kterým bylo potřeba lék drtit, dostávaly 1 dražé na 4 kilogramy t. hm. a den.
Nepřehlédnutelná byla výrazně snížená nemocnost dětí po nasazení enzymoterapie. Autorka vyhodnotila nemocnost (počet horečnatých onemocnění) u dětí ve svém obvodu v posledních 3 letech a porovnala ji s nemocností dětí ve skupině která byla léčena Wobenzymem.

V roce 1999 byl průměrný počet onemocnění na jedno dítě 3,8, v roce 2000 to bylo 4,2 onemocnění a v roce 2001 tento průměr činil 3,2.

Enzymotherapie byla nasazena pacientům, kteří měli výraznou nemocnost. Celkem těchto 35 dětí onemocnělo v roce před nasazením léčby 180 krát – to je v průměru 5,14 onemocnění za rok na jednoho pacienta. V 69 případech bylo nutné pro zvládnutí infekce nasadit antibiotika. V roce po nasazení léčby Wobenzymem stejní pacienti onemocněli jen 57 krát – to je v průměru 1,62 onemocnění za rok na jednoho pacienta. Antibiotika musela být nasazena jen v 16 případech. Tabulka názorně ukazuje snížení spotřeby antibiotik u těchto pacientů.


SKUPINA LÉČENÁ WE

rok před zahájením enzymoterapie

rok po zahájení enzymoterapie

počet onemocnění

v průběhu roku

180 = 100 %

57 = 31,67 % o 68,33 %

počet antibiotických kúr v průběhu roku

69 = 100%

18 = 26,01 % o73, 99 %

Kromě tohoto významného efektu bylo velmi příznivě hodnoceno i zlepšení stavu pokožky u dětí s dermorespiračním syndromem a vymizení stavů dušnosti u dětí s laryngtidami.

Kontakt:
MUDr. Blažena Hubková
Ordinace PLDD, Bendlova 1780, 272 81 Kladno
312 629 237, hubka@mbox.vol.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003