Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Phlogenzym jako léčebná alternativa u artrózy – kasuistika

PHLOGENZYM JAKO LÉČEBNÁ ALTERNATIVA U ARTRÓZY – KASUISTIKA

Prim. MUDr. Věra Dostálová
Transfúzní a hematologické odd., Nemocnice Hodonín

Prezentace ke stažení

Autorka prezentuje případ 45ileté pacientky s těžkou artrózou levého kyčelního kloubu po úraze v dětském věku. Pacientka byla indikována k TEP kyčelního kloubu, ale výkon byl opakovaně odkládán. Pro astenický habitus a nevhodné anatomické poměry pánve by totiž bylo nutné zhotovení individuální endoprotézy. Pacientka dlouhodobě užívala, analgetika-antiflogistika (Surgam, Diclofenac, Aulin). Od r. 1996 je v péči hematologické ambulance pro polékovou trombocytopatii.

V 07/2000 přijata na chirurgii pro bolesti břicha a inkterus s podezřením na náhlou příhodu břišní. Základní vyšetření ukázala anémii, retikulocytózu a hyperbilirubunémii. Podezření na autoimunitní hemolytickou anémii potvrdila pozitivita přímého antiglobulínového testu a protilátek proti erytrocytům, vysoké hladiny plazmatického železa a LDH. Byla zahájena terapie vysokými dávkami Prednisonu, ale pro pomalou odezvu byla nutná výměnná plasmaferéza. Léčba kortikoidy mohla být ukončena zhruba po 3 měsících. Otázkou zůstávala další analgetická medikace pro bolesti působené artrózou.Bylo totiž usuzováno, že nejpravděpodobnější příčinou hemolytické anémie, bylo podávání Aulinu.

Pacientka sama přišla s dotazem (na podkladě informací získaných z laických materiálů), zda by mohla vyzkoušet na svoje obtíže Phlogenzym. Pod dohledem hematologické ambulance byla tato medikace zahájena. Od 11/2000 pacientka užívá 3 x 2 tbl Phlogenzymu denně a její stav je uspokojivý, podávání NSA není nutné, hematologické nálezy jsou v normě. Proto byl RL požádán o schválení plné úhrady Phlogenzymu na pokladě § 16 zákona č. 48/ 97 Sb. Podle tohoto paragrafu je ve výjimečných případech možná plná úhrada léku ZP jinak nehrazeného, pokud je tento lék pro pacienta jedinou možností léčby (např. při intoleranci obligátně užívaných léků).


Kontakt:
Prim. MUDr. Věra Dostálová
Transfúzní a hematologické odd., Nemocnice Hodonín

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003