Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Možnosti SET v komplexní onkologické léčbě

MOŽNOSTI SET V KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

Prim MUDr. Jana Prausová
Radioterapeutické oddělení, FN 2. LF – UK, Praha

V mnoha medicínských oborech získává SET své pevné místo. Přesto ji někteří onkologové dosud přijímají s rozpaky. Základním problémem je přitom určení správného indikačního spektra SET v rámci komplexní onkologické léčby. Její těžiště jednoznačně spočívá v oblasti podpůrné a paliativní léčby, kde SET může svými známými účinky (antiedematózními, fibrinolytickými, protizánětlivými, analgetickými a imunomodulačními) pomoci pacientům lépe snášet často velmi agresivní léčbu malignity i terminální stádium onemocnění a zlepšit tak kvalitu jejich života.

Autorka ve své přednášce prezentuje praktické i literárních zkušeností s užíváním SET v onkologii a uvádí přehled jejích vhodných indikací.

Po operaci nádoru SET napomáhá rychlému a nekomplikovanému hojení, které umožňuje včasné zahájení dalšího terapeutického postupu (aktinoterapie, chemoterapie) a tím zvyšuje jeho úspěšnost. Při chemoterapii a ozařování SET omezuje výskyt a závažnost nežádoucích účinků, které jsou většinou ve své podstatě zánětlivou reakcí. SET se také dobře uplatňuje v léčbě infekčních komplikací a paraneoplastických projevů (herpes zoster, cévní komplikace) nádorových onemocnění. Je také osvědčenou a účinnou součástí komplexní léčby lymfedému.

Onkologická terapie není dosud léčbou kauzální, ani v oblasti radioterapie a chemoterapie Vše co přispívá k zlepšení výsledků léčby a kvalitě života nemocných je přínosem. SET jednoznačně má v onkologii svoje uplatnění a je jen na lékaři, jak ji dovede využít

Kontakt:
Prim. MUDr. Jana Prausová
RTO, FN 2. LF – UK , V úvalu 84, 150 00 Praha 5 – Motol
02/ 2443 4701, jana.prausova@fnmotol.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003