Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET v chirurgických oborech

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH

MUDr. Wald Martin

Chirurgická klinika, FN 2.LF UK, Praha

Nejčastějším důvodem chirurgické intervence v nejširším slova smyslu jsou vedle nádorové problematiky zánětlivé komplikace a s nimi spojené poruchy hojení ran i komplikující otoky. Zánět je také častou pooperační komplikací plánovaných i akutních operací se všemi důsledky pro zdraví pacienta. Prevence takové komplikace nebo její rychlé zvládnutí je cílem předoperační i pooperační péče o nemocného.

Wobenzym a Phlogenzym – dva preparáty ze skupiny léků pro systémovou enzymoterapii – jsou pro své farmakologické účinky (ovlivnění zánětlivé reakce, antiedematozní efekt, fibrinolýza a zlepšení mikrocirkulace) v širokém měřítku využívány ve všech chirurgických oborech.

Přednáška podává přehled indikací pro použití těchto léků u chirurgických pacientů, poukazuje na jejich vysokou účinnost, snášenlivost i bezpečnost. Farmakoekonomickou výhodnost profylaxe zánětlivých komplikací těmito léky, zejména u rizikových chirurgických pacientů, dokládá z hlediska ukazatele cost/benefit. Vzhledem k tomu, že se jedná o léky volně prodejné, je tento ukazatel významný nejen pro pacienta (snížení rizika zánětlivých komplikací, zkrácení doby léčení, zkrácení pracovní neschopnosti atd.) ale i pro zdravotnické zařízení snížením nákladů na léčbu takových komplikací.

Kontakt:
MUDr. Martin Wald
Chirurgická. klinika, FN 2. LF – UK
V úvalu 84, 150 00 Praha 5 – Motol
602 319 020
martin.wald@telecom.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003