Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET v ambulanci alergologie a klinické imunologie – tříleté zkušenosti

SET V ORDINACI ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

MUDr. Jiřina Vrajíková
Ambulance alergologie a klinické imunologie, Studénka

Prezentace ke stažení

Autorka shrnuje svoje zkušenosti s přípravkem Wobenzym, který v letech 1998 – 2001 podávala 262 pacientům v dětském věku i dospělým. 62 % tohoto souboru tvořily děti do 15 let. Co se týče složení souboru podle diagnóz – 30 % byly zastoupeny děti s recidivujícím laryngitidami, 40 % tvořili pacienti s dalšími recidivujícími infekcemi horních i dolních dýchacích cest, a zbývajícími 30 % se podíleli pacienti s bronchiálním astmatem ( z toho 70% IgE zprostředkované AB a 30 % non IgE AB).

Děti dostávaly Wobenzym v dávce 1drg/ 6 kg t.hm./den v prvních 6 týdnech a pak v dávce redukované na polovinu po 6 měsíců. Dospělí dostávali Wobenzym podle obdobného schématu s tím, že úvodní dávka v prvních 6 týdnech byla do 15 drg/ den.

U všech pacientů došlo k příznivé klinické odezvě – významně se omezila četnost respiračních infekcí, snížila se spotřeba antibiotik .Spirometrií bylo ověřeno u řady pacientů zlepšení plicních funkcí, u části astmatiků bylo možné snížení dávek inhalačních kortikosteroidů a bronchdilatancií při zachování kompensovaného stavu plicních funkcí. Došlo i k positivním posunům v humorální imunitě - úprava hladin IgA i ostatních Ig, u alergiků se snížilo celkové IgE, i když nebyla současně podávána systémová imunoterapie.

Kontakt:
MUDr. Jiřina Vrajíková
Ambulance alergologie a klinické imunologie,
Ul. 2. května, Studénka 1
655 401 207, jirinadr@seznam.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003