Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET v léčbě a profylaxi potraumatických a pooperačních otoků

 

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V LÉČBĚ A PROFYLAXI POTRAUMATICKÝCH A POOPERAČNÍCH OTOKŮ

Kameníček Václav, *Holaň Pavel, **Franěk Petr

Chirurgické oddělení nemocnice Bílovec; *Chirurgické oddělení nemocnice Nový Jičín; **EuroMISE Centrum UK a AV ČR, Praha

Prezentace ke stažení

Systémová enzymoterapie se užívá na chirurgickém oddělení nemocnice v Bílovci od roku 1997. V letech 1997 – 1999 byl sledován efekt Phlogenzymu u skupiny 60 pacientů po osteosyntézách dlouhých kostí ošetřených intramedulární osteosyntézou nebo zevními fixátory. 30 pacientům byl k léčení a profylaxi otoků podáván Phlogenzym po dobu 14 dnů (skupina P) - první 3 dny po operaci 3x3 tbl. a dále 3x2 tbl. 30 pacientů kontrolní skupiny (skupina K) bylo léčeno standardními antiedémovými preparáty na bázi aescinu. Po operaci byly sledovány změny objemu operované části končetiny - 1., 3., 5., 7., 10. a 14. den (objem vypočtený z hodnot měření v 1. pooperačním dni = výchozí hodnota tj. 100%). Ve skupině léčené Phlogenzymem byl ústup otoků plynulý a signifikantně rychlejší. 7. den po operaci se sledovaný objem v průměru zmenšil o 12% ve skupině P oproti 1,45% ve skupině K a 14. den o téměř 17% ve skupině P oproti 9% ve skupině K. Tento rozdíl byl statisticky významný (od 5. dne p<0,001). Skupina P měla také prokazatelně menší celkovou spotřebu analgetik.

Wobenzym a Phlogenzym jsou na pracovišti užívány i v řadě dalších indikací. V poslední době jsme získali příznivé zkušenosti např. při hojení ran infikovaných resistentními bakteriemi. S úspěchem jsou také používány v mamologické poradně u žen s lymfedémy a dolorózními mastopatiemi.

Systémovou enzymoterapii lze tedy doporučit jako součást komplexní léčby v běžné chirurgické praxii, jak při operačních, tak při konzervativních postupech pro efektivní redukci otoků, urychlení hojení, antiflogistický a analgetický účinek.


Kontakt:
MUDr. Václav Kameníček
Chirurgické oddělení nemocnice Bílovec
0655/ 410 351

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003