Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Zkušenosti s podáváním Phlogenzymu ve stomatochirurgii

  

ZKUŠENOSTI S PODÁVÁNÍM PHLOGENZYMU VE STOMATOCHIRURGII

Prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc.

Centrum dentální implantologie, Stomatologická klinika 1.LF – UK, Praha


Na Stomatologické klinice 1. LF UK a ve Výzkumném ústavu stomatologickém v Praze jsme klinicky sledovali účinky systémové enzymoterapie (Phlogenzym a Wobenzym) u 127 pacientů. Bylo zavedeno celkem 89 intraoseálních implantátů, další indikace zahrnovaly obtížné extrakce zubů, chirurgické extrakce a resekce kořenových hrotů. Phlogenzym pacienti dostávali v dávce 3 x 2 tbl. nebo 2 x 3 tbl. denně. V průběhu 6 – 7 dnů využívali celkovou dávku 40 tbl. Při plánovaných výkonech jsme podávání Phlogenzymu zahajovali už 2 dny před operací. Hodnotili jsme průběh hojení, bolest, velikost otoku a rychlost jeho ústupu, polykací obtíže, možnost nošení zubních náhrad a celkový komfort. Pacienti léčení Phlogenzymem se hojili rychleji a bez komplikací, měli mnohem menší spotřebu analgetik, otoky byly menší a rychleji ustupovaly, polykací obtíže byly méně časté a mírnější než u kontrolní skupiny. Po aplikaci implantátů mohli tito pacienti nosit zubní náhrady již druhý den po výkonu. Lze konstatovat, že aplikace enzymových preparátů v oblasti dentoalveolární chirurgie včetně implantologie je jednou z cest, jak příznivě ovlivnit pooperační otoky, hojení operačních ran a vhojování dentálních implantátů


Kontakt:
Prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc
Centrum dentální implantologie, Stomatologická klinika 1.LF – UK
Kateřinská 32, Praha 2
224 964 590

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003