Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET v ORL a foniatrii

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V ORL A FONIATRII

MUDr. Zuzana Veldová
Oddělení foniatrie, audiologie a ORL, Ambulance u Arbesa, Praha

Prezentace ke stažení

Autorka využívá ve svém oboru preparáty SET již několik let a osvědčily se jí v řadě indikací. Jednou z nich jsou např. edémy hlasivek, kterými často trpí hlasoví profesionálové, tvořící značnou část její klientely. U těchto pacientů porovnávala účinek Phlogenzymu a klasických protiotokových léků na bázi aescinu.

Byly vytvořeny dvě slupiny pacientek – hlasových profesionálek (operní pěvkyně, zpěvačky pop-music, herečky). První skupina (50 žen) byla léčena Phlogenzymem®. a druhá - kontrolní skupina (40 žen) byla léčena standardními preparáty na bázi aescinu. S ohledem na relativní kontraindikaci aescinu u žen užívajících hormonální antikoncepci (zvýšení rizika tromboembolických příhod), byly tyto ženy přednostně řazeny do skupiny léčené Phlogenzymem. Všechny pacientky byly sledovány 3 týdny. Pro hodnocení účinnosti léčby byla zvolena tato vyšetření: zvětšovací laryngoskopie, percepční hodnocení kvality hlasu podle stupnice UEP (stupeň 0 – 5), maximální doba fonace (MPD), měření hlasového pole, hodnocení schopnosti plné hlasové práce bez omezení.

Ve skupině léčené Phlogenzymem ukázaly nálezy zvětšovací laryngoskopie rychlejší ústup edémů hlasivek a jednoznačně rychlejší byla i normalizace kvality hlasu. Také trvání neschopnosti plné hlasové práce bylo kratší u skupiny léčené Phlogenzymem - 20. den sledování byly všechny pacientky této skupiny schopné plné hlasové práce, zatímco 23 % pacientek kontrolní skupiny  ještě zůstávalo v léčení. Rozdíl časové struktury návratu pacientek k plné hlasové práci byl na vysoké hladině významnosti (p < 0,001) ve prospěch skupiny Phlogenzym.

V souhrnu výsledky ukázaly velmi dobrou účinnost Phlogenzymu, který může plnohodnotně nahradit aescin v případech, kde je kontraindikován.

Potvrzený edém-protektivní efekt SET opravňuje její profylaktické podávání hlasovým profesionálům v rizikovém období (podzim, zima), kdy se kombinuje velká hlasová zátěž a zvýšený výskyt respiračních infekcí.

Phlogenzym se také velmi dobře osvědčil jako součást konzervativní medikamentózní léčby sekretorických otitid u dětí. Ve sledované skupině dětí došlo častěji k úplné normalizaci tympanometrické křivky a pro neúspěšnost konzervativní léčby bylo nutné operační řešení pouze u 7,7 % pacientů oproti 25 % kontrolní skupiny léčené bez Phlogenzymu.

Jako další vhodné indikace pro užití SET se autorce osvědčují např. záněty zevního zvukovodu (zejména u pacientů před zhotovením odlitků pro sluchadla), recidivující a chronické sinusitidy, stavy po odstranění papilomů hrtanu, herpetické infekce.

Kontakt:
MUDr. Zuzana Veldová
Ambulance u Arbesa
P. Švandy ze Semčic, 150 00 Praha 5
257 325 956
veldova@ambulancearbes.cz….

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003