Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Zkušenosti Konzultačního střediska systémové enzymoterapie

ZKUŠENOSTI KONZULTAČNÍHO STŘEDISKA SYSTÉMOVÉ ENZYMOTERAPIE

Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc.
Konzultační středisko systémové enzymoterapie, Nemocnice Svaté Alžběty, Praha


Významnou roli při rozšiřování systémové enzymoterapie v Čechách sehrálo Konzultační středisko systémové enzymoterapie, které zahájilo svoji činnost v roce 1992, tehdy ještě jako součást Biocentra E. Poskytuje poradenskou službu zájemcům o systémovou enzymoterapii z řad laiků, lékařů i farmaceutů. Nejčastěji se jedná o konzultace telefonické, ale je možná i osobní návštěva.

V době od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2001 středisko poskytlo celkem 16.972 konzultací. Převahu tazatelů tvořily ženy (ženy 64 % vs. muži 36%). Nejvíce dotazů pocházelo od pacientů ve věku 51 – 60 let (22 %), na druhém místě byly ve věku 41 – 50 let (20 %), a na třetím místě byli lidé od 61 do 70 let (18 %). V souhrnu tedy tvoří 60 % tazatelů věková skupina od 41 do 70 let. 5 % dotazů bylo vzneseno na možnost užití u dětí do 10 let.

Co se týče předmětu dotazů, nejvíce se jich týkalo aplikace systémové enzymoterapie u nádorových onemocnění (36 %), pak následovala zánětlivá onemocnění ( 23 %) a na třetím místě byly choroby kloubní (nejčastěji artrózy).

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003