Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

SET ve stomatologii, možnosti kombinace s neinvazivní laseroterapií

   

SET VE STOMATOLOGII, MOŽNOSTI KOMBINACE S NEINVAZÍVNÍ LASEROTERAPIÍ

Navrátilová, B.1, Navrátil L.2, 3

1Stomatochirurgická ambulance, Praha 2

2Jihočeská univerzita, fakulta zdravotně sociální, katedra radiologie, České Budějovice

3Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, oddělení klinické radiobiologie, Praha

Cílem studie bylo posouzení možnosti příznivého efektu současné aplikace terapeutického laseru a systémové enzymoterapie v pooperačním období u 134 pacientů po akutní nebo plánované extrakci zubu, případně po jiných operačních zákrocích v dutině ústní.

Nemocní byli rozděleni do 4 skupin. Ve skupině A byla jizva po operačním zákroku ozařována polovodičovým laserem vlnové délky 685 nm, s maximálním výkonem 30 mW, při hustotě energie 4 J.cm-2 v kontinuálním režimu. Pacientům ve skupině B byly podávány preparáty systémové enzymoterapie. Nemocní ve skupině C byli léčeni současně neinvazívní laseroterapií a enzymoterapií. V kontrolní skupině D byla použita standardní terapie bez využití laseroterapie a enzymoterapie.

Výsledky studie prokázaly že současné použití terapeutického laseru a systémové enzymoterapie ve vybraných indikacích, u sledovaných parametrů, významně zkrátilo dobu bolesti a edému v místě operační rány, stejně tak jako dobu rekonvalescence.


Tato studie vznikla podporou výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. FJ MSM 111100005.


Kontakt:
MUDr. Blanka Navrátilová
Stomatochirurgická ambulance
Budečská 35, 120 00 Praha 2
222 511 526, leos.navratil@volny.cz

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003