Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


SPORTOVNÍ MEDICÍNA

V léčbě chirurgických onemocnění je na prvém místě vždy chirurgické řešení!!
Ostatní postupy mají vždy úlohu adjuvantní.

VHODNÉ OBLASTI POUŽITÍ
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁNĚTY SPOJENÉ
S CHRONICKÝM
PŘETĚŽOVÁNÍM
POHYBOVÉHO
SYSTÉMU

- tendinitidy
- tendovaginitidy
- entezopatie
- epikondylitidy
- periartritidy


3 x 5 drg. do odeznění příznaků.
S ústupem obtíží lze
snížit na 3 x 3 drg. –
u chron. a recidiv.
zánětů dlouhodobě

Děti :
1 drg./6 kg/den -
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 3 až 4 tbl./den
se zmírněním příznaků snížit na 3 x 2 tbl.

Děti:
1 tbl./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek

U bakteriálních zánětů léčba SET nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale při současném podávání zvyšuje účinnost léčby. SET je vhodnou alternativou dlouhodové léčby nesteroidními antirevmatiky.
U akutních stavů je vhodnější preparát Phlogenzym. Wobenzymu se dává přednost u chronických a recidivujících zánětů.

TRAUMATA

- hematomy
- distorze
- kontuze
- luxace
- fraktury


3 x 5 až 10 drg.

Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek


3 x 4 tbl., se
zmírněním příznaků
možno snížit na
2 x 2 tbl.
do zhojení.

Děti:
1 tbl./10 kg/–
rozdělit do
2 až 3 dávek

Prevence a léčba otoků.
Prevence fixačních komplikací.

CHRONICKÁ POÚRAZOVÁ REZIDUA

  • neustupující otoky
  • entezopatie
  • indurace a fibrotizace
    měkkých tkání
3 x 5 až 10 drg.
Děti :
1 drg./6 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek
3 x 3 tbl.
Děti:
1 tbl./10 kg/den –
rozdělit do
2 až 3 dávek
 

Celkovou denní dávku je možno rozdělit do 2 až 3 jednotlivých dávek.

 

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003