Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
 1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


STOMATOLOGIE

VHODNÉ OBLASTI POUŽITÍ
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁNĚTY V OBLASTI DUTINY ÚSTNÍ
(AKUTNÍ, CHRONICKÉ A RECIDIVUJÍCÍ)

 • gingivitidy
 • stomatitidy
 • abscesy
 • hojení per secundam intentionem
 • parodontální záněty


Při zahájení léčby
3 x 5 drg.
S ústupem obtíží lze snížit na 3 x 3 drg. – u chron. a recidiv. zánětůdlouhodobě

Děti:1 drg./6 kg/den - rozdělit do 2 až 3 dávek


Při zahájení léčby 3 x 3 až 4 tbl./den.
S ústupem obtíží lze snížit na 3 x 2 tbl. – do odeznění příznaků

Děti:1 tbl./10 kg/den – rozdělit do 2 až 3 dávek

U bakteriálních zánětů léčba SET nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale při současném podávání zvyšuje účinnost léčby.
U akutních stavů je vhodnější preparát Phlogenzym. Wobenzymu se dává přednost u chronických a recidivujících zánětů.

TRAUMATA

 • fraktury
 • hematomy


Při zahájení léčby:
3 x 5 až 10 drg.

Děti :1 drg./6 kg/den - rozdělit do 2 až 3 dávek


3 x 4 tbl.,
se zmírněním příznaků možno snížit na 3 x 2 tbl. – do zhojení.

Děti:1 tbl./10 kg/den – rozdělit do 2 až 3 dávek

Prevence a léčba otoků.
Prevence fixačních komplikací.

STAVY PO EXTRAKCÍCH ZUBŮ A POOPERAČNÍ STAVY


3 x 5 až 10 drg.

Děti: 1 drg./6 kg/den - rozdělit do 2 až 3 dávek


Při zahájení léčby:
3 x 3 až 4 tbl
.
Po odeznění akutního stavu: 3 x 2 tbl.

Děti:1 tbl./10 kg/den – rozdělit do 2 až 3 dávek

Podávání léku je možné zahájit 2 až 3 dny před plánovanou extrakcí/operací.

 

 

 

Profylaxe je vhodná zejména u diabetiků, imunosuprimovaných či onkologických pacientů a u obézních

V léčbě těchto stavů je vhodnější Phlogenzym.
PROFYLAXE ZÁNĚTLIVÝCH KOMPLIKACÍ
Dospělí: 3 x 5 drg. Dospělí: 3 x 2 drg.

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

 • zánětlivé komplikace radioterapie malignit hlavy a krku
Dospělí: 3 x 5 drg. Dospělí: 3 x 3 tbl.  

LYMFEDÉMY

 • po lymfadenitidách
 • po lymfadenektomiích
 • při malignitách

Při zahájení léčby:
3 x 7 drg.
  Efekt přináší pouze dlouhodobá terapie nejlépe v kombinaci s manuální lymfodrenáží a fyzioterapií. Částečná úhrada VZP.

Celkovou denní dávku je možno rozdělit do 2 až 3 jednotlivých dávek.

 

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003