Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


UROLOGIE

Operace a dilatační výkony

Wobenzym a Phlogenzym se osvědčují při operacích zevního genitálu a dilatacích močové trubice, kde významně omezují rozsah edému a dobu jeho trvání. Osvědčují se i při hojení komplikovaných ran. (Drábek, Rovný).

Lithotrypse

Zajímavé zkušenosti s použitím enzymových preparátů udává Drábek. Používá Wobenzym u pacientů od r. 1993 a Phlogenzym od r. 1997 při řešení nefrolitiázy extrakorporální rázovou vlnou. Má evidováno celkem 171 výkonů, z toho při 83 byly podávány enzymové preparáty - Wobenzym v dávce 3x 2 - 4 tbl, nebo Phlogenzym 3x2 tbl. Doba podávání se pohybovala od 3 do 21 dnů (limitováno možností finanční spoluúčasti pacienta).
100 pacientů bylo hospitalizováno v den výkonu a propuštěni byli po 24 hodinách, u 71 pacientů byl výkon proveden ambulantně (všichni dostávali enzymové preparáty). Pacienti byli kontrolováni ultrazvukem 1., 7. a 42. den po výkonu.
Antiedematózní působení enzymových preparátů usnadňovalo odchod drtě konkrementů, ten byl pozorován převážně v prvním týdnu po výkonu (proti 2. a 3. týdnu u pacientů bez enzymoterapie). Tím se také zmenšovala traumatizace sliznic a proto byla zkrácena doba hematurie. Pacienti užívající Wobenzym nebo Phlogenzym měli také nižší spotřebu spasmoanalgetik a řidší výskyt komplikací. Reparace změn v ledvinném parenchymu navozených výkonem byla rychlejší.

Více v kapitole "Zánětlivá onemocnění urogenitálního systému"

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003