Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura

Hojení ran

Lze zlepšit efektivitu léčby diabetické nohy?

Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., 1. chirurgická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno

Medical Tribune, Ročník IV • Číslo 1 • 14. ledna 2008

Celý článek ...

Edukace je základem dobré spolupráce

Hana Vlhová, MUDr. Václav Kameníček, ambulance pro léčbu chronických ran při chirurgickém oddělení Nemocnice v Bílovci

Medical Tribune, Ročník IV • Číslo 4 • 18. února 2008

Celý článek ...

Jak to děláme u nás…

MUDr. Georgios Karadzos, primář Chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech

Medical Tribune, Ročník V • Číslo 4 • 15. února 2009

Celý článek ...

Ad: Lze zlepšit efektivitu léčby diabetické nohy

MUDr. Dominika Diamantová, kožní oddělení VN Olomouc

Medical Tribune, Ročník IV • Číslo 10 • 7. dubna 2008

Celý článek ...

Péče o diabetickou nohu v praxi

Hana Vlhová, Ambulance pro léčbu chronických ran při chirurgickém oddělení Nemocnice v Bílovci

Diagnóza v ošetřovatelství 2, 2008

Celý článek ...

Diabetická noha u dializované pacientky

MUDr. Hana Novotná, Interní oddělení nemocnice Strahov, VFN, Praha

Diagnóza v ošetřovatelství 5, 2008

Celý článek ...

Recidivující erysipel u obézní diabetičky

Hana Vlhová, Centrum pro léčbu chronických ran, Bílovecká nemocnice a. s.

Medical Tribune, Ročník IV, Číslo 31, 27. října 2008

Celý článek ...

Bércový vřed s kombinovanou etiologií

Hana Vlhová, vedoucí sestra ambulance pro léčbu chronických ran, Nemocnice v Bílovci

Diagnóza v ošetřovatelství 2, 2007

Celý článek ...

Kombinovaná enzymoterapie v léčbě chronické rány u diabetičky

Hana Vlhová, vedoucí sestra ambulance chronických ran, Nemocnice v Bílovci

SESTRA 9 / 2006

První strana
Druhá strana

Hojení ran za patologických podmínek
MUDr. Martin Wald
Interní Med. 2002; 10:
http://www.solen.cz/pdfs/int/2002/10/04.pdf

Diagnóza a léčba lymfedému
MUDr. Martin Wald
Interní Med. 2003; 8:
http://www.solen.cz/pdfs/int/2003/08/08.pdf

Aplazie lymfatických cév dolních končetin
MUDr. Jana Štrinclová
Med. Pro Praxi 2005; 2:
http://www.solen.cz/pdfs/med/2005/02/11.pdf

Základní principy péče o chronickou ránu
prof. MUDr. Alena Pospíšilová CSc
Interní Med. 2009; 11(3):
http://www.solen.cz/pdfs/int/2009/03/08.pdf

Co lze očekávat od lymfodrenáží
MUDr. Jana Štrinclová
Interní Med. 2009; 11(9):
http://www.solen.cz/pdfs/int/2009/09/13.pdf

Systémová enzymoterapie – perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi
MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc
Prakt. Lékáren. 2006; 2(3):
http://www.solen.cz/pdfs/lek/2006/03/03.pdf

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003