Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura


Další informace o využití systémové enzymoterapie můžete najít v těchto knihách

Základy moderní venerologie

Jozef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová

Vydal: Maxdorf, 2015

ISBN: 978-80-7345-429-6

Učebnice pro mezioborové postgraduální vzdělávání. Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich původce, ale samostatné kapitoly jsou věnovány klinickým jednotkám, které vznikají zejména v souvislosti s pohlavně přenosnou nákazou. Samostatná část je věnovaná vlivu infekce na těhotenství. Publikace je určena zejména gynekologům, infektologům, dermatovenerologům a urologům.

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata a kol.

Vydal: Maxdorf, 2014

ISBN: 978-80-7345-403-6

Publikace rozsáhlého kolektivu autorů je unikátní nejen v oblasti gynekologie, ale v celé současné české lékařské literatuře. Kniha je farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů. Kniha je určena především gynekologům, užitečná bude také pro internisty či praktické lékaře.

Nemoci prsu v každodenní praxi

Pavel Strnad

Vydal: Maxdorf, 2014

ISBN: 978-80-7345-390-9

Publikace našeho předního odborníka v oblasti senologie seznamuje lékaře s benigními a maligními nemocemi prsu. Dominantním tématem je karcinom prsu, ale precizně a moderně je v ní vyloženo i celé spektrum nemocí prsu, včetně zánětů (puerperální i nonpuerperální mastitida), mastodynie, přetrvávající sekrece z prsu i další mastopatie. U každého tématu je velmi prakticky a přehledně uvedena jak diagnostika, tak běžná i méně běžná medikace.

Infekce v gynekologii, 2. rozšířené vydání

Jaromír Mašata a kol.

Vydal: Maxdorf, 2014

ISBN: 978-80-7345-380-0

Gynekologické infekce jsou jedním z nejčastějších problémů, se kterými se setkávají lékaři v každodenní gynekologické praxi. Druhé vydání úspěšné knížky našeho předního gynekologa je praktickým průvodcem pro ošetřující lékaře z oboru gynekologie a porodnictví, a to jak pro ambulantní specialisty, tak pro lékaře na lůžkových odděleních.

Farmakoterapie v těhotenství a v době kojení

Jan Vachek, Vladimír Tesař, Oskar Zakiyanov, Kateřina Maxová a kolektiv

Vydal: Maxdorf, 2013

ISBN: 978-80-7345-333-6

Aktuální a přehledná monografie, věnovaná problematice farmakoterapie v těhotenství a kojení, sestavená na základě zkušeností autorů s péčí o těhotné a kojící pacientky a rešerší aktuální světové literatury. Kniha je určena nejen lékařům, ale i farmaceutům a porodním asistentkám.

Volně prodejné přípravky v gynekologii

T. Fait, J. Slíva a kol.

Vydal: Maxdorf, 2011

ISBN: 978-80-7345-250-6

Cílem knihy je pomoci lékařům orientovat se v široké nabídce volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků používaných v gynekologii. Lékaři jsou často pacientkami dotazováni na názor na tyto přípravky či jejich případnou interakci s předepisovanými léky.

Samoléčba v gynekologii aneb Sama sobě gynekologem

Jiří Slíva, Tomáš Fait a kol.

Vydal: Maxdorf, 2012

ISBN: 978-80-7345-282-7

Autoři připravili přehlednou a srozumitelnou knihu, která si klade za cíl být laikům spolehlivým průvodcem bohatým spektrem volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků používaných v gynekologii.

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003