Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura

Enzymy byly využívány k lokální léčbě už od starověku, aniž by ovšem tehdy lidé věděli, že to, co zejména v tropickém ovoci léčí, jsou právě enzymy. Od padesátých let minulého století se začal prof. Max Wolf v USA systematicky věnovat výzkumu enzymů pro léčebné účely a položil základy nové léčebné metody - systémové enzymoterapie, která využívá působení směsí vybraných proteolytických (bílkoviny štěpících) enzymů na celý organizmus. Počátečními slabikami jeho jména a jména jeho spolupracovnice Heleny Benitezové byla první taková enzymová směs označena jako WoBe-enzymy – brzy poté Wobenzym.

Německý vědec a podnikatel dr. Karl Ransberger, spolupracovník a přítel prof. Maxe Wolfa, poté zahájil ve firmě MUCOS Pharma GmbH v Mnichově průmyslovou výrobu tohoto léku – poprvé byl zaregistrován v západním Německu v roce 1966.

V roce 1991 byla v Praze založena společnost Biocentrum-E (E jako „enzym“), která se stala centrem pro rozvoj systémové enzymoterapie nejenom v tehdejším Československu, ale pro celou střední a východní Evropu. Ještě v témže roce byl u nás zaregistrován lék Wobenzym, v následujících letech došlo k přestěhování společnosti z Prahy do Průhonic a jejímu přejmenování na MUCOS Pharma CZ, s.r.o. Do druhé poloviny devadesátých let 20. století založila své dceřiné společnosti anebo zastoupení ve 13 dalších státech střední a východní Evropy.

Od roku 2016 je MUCOS Pharma CZ součástí nadnárodní společnosti Atrium Innovations se sídlem v Montrealu, která byla v březnu 2018 zařazena pod společnost Nestlé Health Science. Od roku 2017 bylo z působnosti české firmy vyjmuto Rusko, takže v současné době MUCOS Pharma CZ působí ve 13 zemích střední a východní Evropy.

MUCOS Pharma CZ má v České republice 40 zaměstnanců včetně reprezentantů firmy v regionech. Za jeden jediný rok se v ČR prodá přes 200 000 balení Wobenzymu; to znamená, že si tento lék koupí cca 150 000 lidí. Mnozí z nich si ho v posledních letech kupují opakovaně, což nejlépe potvrzuje spokojenost zákazníka s účinkem léku.

 

Datum aktualizace stránky: 28. 6. 2018
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003