Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


Pomáháme druhým

Vedle svých ekonomických aktivit a soustavné spolupráce v oblasti vědy a praktické medicíny se společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., od počátku své existence výrazně podílí na projektech v sociální a kulturní oblasti. Je aktivním členem zájmového sdružení Business Leaders Forum, sdružujícího významné domácí a mezinárodní společnosti v ČR, které se hlásí k myšlence občanské a sociální zodpovědnosti podniků.

Uměním ke svobodě
Cílem projektu "Uměním ke svobodě" je pomáhat vytvářet pro děti z dětských domovů takové prostředí, ve kterém by se mohla co nejvíce přirozenou cestou rozvíjet jejich pozitivní identita, vědomí vlastního já a vlastní hodnoty. Projekt realizuje občanské sdružení Audabiac, jehož hlavním sponzorem je společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o. Starobylá tvrz Audabiac v jihofrancouzské Provance byla rekonstruována, aby o prázdninách mohla sloužit dětem z dětských domovů v České republice. Na tvrzi je vždy na určitou dobu navštěvují přední čeští umělci. Děti tak mohou sledovat proces vzniku uměleckého nápadu a jeho realizace a v rámci přímo na místě pořádaných workshopů zažít zkušenost svobodné tvůrčí práce.

 

Podpora Domova Sue Ryder
Již začátkem devadesátých let se společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., stala partnerem světoznámé Nadace Sue Ryder. Domov Sue Ryder v Praze v současné době pečuje o těžce postižené seniory a je zároveň živým komunitním centrem. MUCOS Pharma CZ, s.r.o., se rozhodujícím způsobem zasloužila o dokončení rekonstrukce Domova Sue Ryder a spolupracuje s ním i nyní při výstavbě specializovaného centra pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Za tyto aktivity společnost obdržela koncem roku 2003 prestižní cenu VIA BONA.


Domov Sue Ryder v Praze navštívil zakladatel Business Leaders Forum a patron Nadace Sue Ryder princ Charles. Druhý zleva předseda správní rady MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Ing. Jiří Wald)


Generální ředitel MUCOC Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Z. Masinovský, CSc., při převzetí ceny VIA BONA v rezidenci velvyslance USA Craiga R. Stapletona


Další aktivity MUCOS Pharma CZ, s.r.o., v neziskové oblasti:

  • pomoc dětským domovům po povodních v r. 1997 na Moravě
  • sponzorský dar Společnosti všeobecného lékařství ve výši 1 mil. Kč pro ordinace praktických lékařů postižených povodní v r. 2002
  • dlouholetá podpora činnosti Ligy proti rakovině Praha a občanských sdružení ARCUS, Mamma Help a ŽAP
  • hlavní partner projektu Manažerem vlastního zdraví
  • podpora vzdělávání ve zdravotnictví, sponzorský dar ve výši 500.000 Kč Nadaci Academia Medica Pragensis

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003