Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka     Úvod pro odborníky     O firmě     Kontakty     Pomáháme druhým     Poradna     Semináře     VPOIS
Literatura

Enzymoterapie v plastické chirurgii

ENZYMOTERAPIE V  PLASTICKÉ CHIRURGII

MUDr. Vlastimil Víšek, Csc.

Odd. plastické chirurgie, Lékařský dům a.s., Praha

Plastická chirurgie se zabývá operativním řešením několika samostatných okruhů, kterými jsou: zevní vrozené vady, kožní nádory, úrazy a poúrazové stavy, chirurgie ruky, závažné kosmetické vady, popáleniny a mikrochirurgické operace.Ve všech vyjmenovaných oblastech je nutné problém vyřešit nejen adekvátní a perfektně provedenou operací. Pro dobrý konečný výsledek léčby je neméně důležitá správná předoperační příprava pacienta a náležitá pooperační péče.

Vyhodnotili jsme efekt aplikace preparátů Wobenzym a Phlogenzym na souboru 100 pacientů, kteří byli operováni na našem pracovišti plastické chirurgie v uplynulých 4 letech. V 80 případech se jednalo o kosmetické operace, 8 pacientů bylo operováno v rámci tzv. chirurgie ruky, u 6 postižených byly zákrokem řešeny rozsáhlé kožní tumory, 3 pacienti trpěli jednoduššími zevními vrozenými vadami a u 3 osob byly provedeny rekonstrukce poúrazových deformit. Ve všech případech šlo o plánované operace, proto byla enzymoterapie nasazena průměrně 3 dny před zákrokem a po operaci byla aplikována po dobu 2 týdnů. U většiny pacientů byla enzymoterapie v časném pooperačním období kombinována s preparátem Aescin pro rychlejší vstřebávání otoků. Jako kontrolní skupinu jsme vyhodnotili dalších 40 pacientek odoperovaných v téže době pro kosmeticko-estetické vady, které systémovou terapii neužívaly. Z výsledků jednoznačně vyplývá příznivý efekt systémové enzymoterapie. Celková průměrná doba léčení se působením enzymoterapie zkrátila o 3 dny (z 21 dnů u kontrolní skupiny na l8), pacientky trpěly menšími pooperačními edémy a hematomy, bolestivost v ranách byla dle subjektivního hodnocení odoperovaných evidentně menší a trvala kratší dobu.

O výsledku operace mohou někdy rozhodovat maličkosti. Domníváme se, že jednou z těchto „maličkostí“, která výrazně dokáže ovlivnit průběh léčby, je aplikace léků systémové enzymoterapie. Zlepšuje pooperační komfort pacienta a přispívá k bezproblémovému průběhu hojení a tím optimalizuje konečný výsledek operace jak z pohledu lékaře tak pacienta.

Kontakt:
MUDr. Vlastimil Víšek
Odd. plastické chirurgie, Lékařský dům a.s.
Janovského 48, 170 00 Praha 7
220 809 144

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003