Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


PROTEOLYTICKÉ ENZYMY ZVYŠUJÍ VYUŽITELNOST ANTIBIOTIK

Luerti a Vignali (1978) do své studie zahrnuli 54 pacientek indikovaných ke gynekologickým operačním výkonům. Rozdělili je do šesti skupin. První skupině pacientek bylo podáno 500 mg amoxicilinu s placebem, druhé skupině amoxicilin s 80 mg bromelainu, třetí skupině amoxicilin s 50 mg indometacinu. Další tři skupiny dostávaly podle stejného schématu místo amoxicilinu 500 mg tetracyklinu.
Všechny látky byly podány perorálně tři hodiny před operací, kdy byla rovněž poprvé odebrána krev. Další krevní vzorek byl odebrán v době podvazu aferentních cév vyjímaného orgánu spolu s excizí tkáňových vzorků, tj. 3 hodiny po aplikaci léků. Poslední odběr byl proveden tři hodiny po skončení operace (6 hodin po aplikaci léků).

Z grafu je zřejmé, že plazmatická koncentrace antibiotik je v přítomnosti bromelainu vyšší než u ostatních skupin.

Množství antibiotik v tkáni dělohy, tub i v ovarií je ve skupině, jež dostávala navíc bromelain, signifikantně zvýšeno ve srovnání se skupinami, které dostávaly antibiotikum spolu s placebem nebo indometacinem.

PROTEOLYTICKÉ ENZYMY ZVYŠUJÍ VYUŽITELNOST ANTIBIOTIK
V poslední době se kombinace Wobenzymu s antibiotiky (vibramycinem, monocyklinem a tarividem) osvědčila Suchichovi a spol. (1997) v léčbě urogenitálních zánětů působených chlamydiemi, mykoplazmaty a ureaplazmaty.
Do studie bylo zahrnuto 121 žen a 106 mužů (průkaz chlamydiové infekce byl u všech proveden pomocí PCR. Randomizací byly vytvořeny 3 skupiny:

  • 29 mužů + 41 žen: pacienti dostávali ATB – 10 dní
  • 39 mužů + 40 žen: pacientům byla podávána ATB v poloviční dávce a chymotrypsin i.m. – 20 dní
  • 38 mužů + 40 žen: ATB – poloviční dávka + Wobenzym 15 drg. /den – 20 dní

Po ukončení léčby byli pacienti dále sledováni a kontrolní vyšetření byla provedena po 2 a po 12 až 14 týdnech.

Jak je patrné z grafu, léčba antibiotiky v poloviční dávce v kombinaci s proteinázami v intramuskulární i perorální formě byla účinná ve více než 90% (u kontrolní skupiny v 61%).
Intramuskulární aplikace chymotrypsinu byla ovšem u 10% pacientů spojena s výskytem nežádoucích účinků.

Sukhikh et al., int. J. Immunotherapy, 1997

Systémová enzymoterapie – perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi
MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc
Prakt. Lékáren. 2006; 2(3):
http://www.solen.cz/pdfs/lek/2006/03/03.pdf

Zkušenosti s enzymoterapií v rámci komplexní léčby urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis
MUDr. Miroslav Förstl1, MUDr. Ivo Kalousek Ph.D2, MUDr. Pavel Navrátil CSc3, MUDr. Vlasta Štěpánová1, MUDr. Miroslav Fajfr1,4
Urolog. pro Praxi, 2006; 5:
http://www.solen.cz/pdfs/uro/2006/05/12.pdf

Septický obraz boreliózy
MUDr. Karel Goldemund CSc
Pediatr. pro Praxi, 2001; 1:
http://www.solen.cz/pdfs/ped/2001/01/10.pdf

Tonsillitis chronica a indikace k tonzilektomii
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc
Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6):
http://www.solen.cz/pdfs/ped/2008/06/02.pdf

Chlamydia trachomatis – postrach urologické ambulance?
MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc
Urolog. pro Praxi, 2009; 10(2):
http://www.solen.cz/pdfs/uro/2009/02/02.pdf

Záněty dolních močových cest, uroinfekce v graviditě a při laktaci
MUDr. Michaela Matoušková1, doc. MUDr. Tomáš Hanuš CSc2,3
Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4):
http://www.solen.cz/pdfs/uro/2008/04/05.pdf

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003