Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


REVMATOLOGIE

Ankylozující spondylitida (M. Bechtěrev)

V roce 1991 byla provedena tříměsíční znáhodněná kontrolovaná klinická studie, která zahrnovala 40 pacientů s ankylozující spondylitidou (Baerwald et al., 1999). Polovině nemocných byla podávána SET, druhé polovině indometacin. Po ukončení studie bylo srovnáno souhrnné skóre změn bolesti a biochemické ukazatele. Nástup léčebného působení preparátu SET byl proti nesteroidnímu antirevmatiku pomalejší, na konci studie se však enzymoterapie projevila jako signifikantně účinnější. Vzhledem k obvykle opožděnému nástupu léčebného účinku enzymoterapie je vhodné kombinovat ji zpočátku s nesteroidními antirevmatiky nebo s analgetiky.
Účinnost a snášenlivost enzymového preparátu (složení: 100 mg pankreatin, 60 mg papain, 45 mg bromelain, 10 mg lipáza, 24 mg trypsin, l mg chymotrypsin) ve srovnání s indometacinem v léčbě ankylozující spondylitidy byla hodnocena v dvojitě slepé klinické studii (Baerwald, 1999). Dvě skupiny po 20 pacientech byly léčeny po dobu 6 měsíců. Pacienti v enzymové skupině dostávali preparát 1. měsíc v dávce 4x8 tablet denně a od 2. měsíce 4x6 tablet. V kontrolní skupině pacienti dostávali indometacin v dávce 2x50 mg denně. K dosažení zaslepenosti studie bylo verum vždy kombinováno s placebem, takže vizuálně byla medikace v obou skupinách totožná. Pacienti byli klinicky vyšetřeni a dotazováni na noční a ranní bolest, klidovou bolest, bolest svalů při pasivní a aktivní ventrální flexi, bolest po cvičení a bolestivost při tlaku. U pacientů byly měřeny laboratorní parametry (sedimentace erytrocytů, leukocyty, krevní destičky, erytrocyty, AST, ALT, gGT, alkalická fosfatáza, CK, kreatinin, IgG, CIC), sledovány nežádoucí účinky léčby (typ, výskyt, trvání, intenzita, následky), doprovodné nemoci a medikace. Tato sledování se opakovala po týdnu, po l, 2, 4 a 6 měsících. Na počátku studie a po dvou měsících byla provedena spirometrie. Na konci studie lékař a pacient hodnotili celkovou účinnost a snášenlivost. Bylo pozoruhodné, že indometacin způsobil výrazné počáteční zlepšení (po týdnu a po měsíci vykazoval lepší léčebný efekt), které se poté zmenšovalo (po dvou měsících vyrovnaný efekt indometacinu a enzymů), zatímco kombinace enzymů vykazovala postupné kontinuální zlepšování až do konce léčby s převahou nad indometacinem (po 4 a 6 měsících byl enzymový preparát výrazně účinnější). Celkové skóre bolesti se zlepšilo v enzymové skupině z 19,0 na 13,0 (31,6%), ve skupině léčené indometacinem z 19,2 na 16,4 (14,6%), i když nejnižší hodnota byla dosažena po měsíci léčby (12,8). Zlepšení spirometrických hodnot bylo výraznější v enzymové skupině. Celkové hodnocení lékařem bylo lepší v enzymové skupině (2,9 vs. 3,2), podobně jako hodnocení pacienty (2,2 vs. 2,6). Laboratorní ukazatele byly v normálním rozmezí. Tyto výsledky opravňují předpokládat, že testované klinické symptomy jsou pozitivně ovlivněny enzymy. Žádný pacient z obou skupin si nestěžoval na vedlejší účinky léčby. Pro minimum nežádoucích účinků je enzymoterapie vhodná pro dlouhodobou léčbu. Jelikož účinek enzymoterapie nastupuje až po určité době, měla by být zvažována kombinace s NSA v průběhu prvních dvou měsíců léčby.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003