Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


REVMATOLOGIE

Imunologické souvislosti

Revmatická onemocnění jsou v podstatě nesourodou skupinou chorob imunopatologické, metabolické nebo degenerativní etiologie. Nejčastějším projevem těchto chorob je pak primární nebo sekundární zánět spojený zejména s otoky a bolestivými projevy. A právě zánět je oblast, ve které se systémová enzymoterapie (SET) prolíná s revmatologickou problematikou.

Jednotlivé enzymy i jejich kombinace významně ovlivňují imunitní buňky, tvorbu cytokinů a protilátek. V působení enzymového preparátu se dají vysledovat poměrně selektivní imunomodulační zásahy. Patří k nim:

  • snížení tvorby imunitních komplexů, jejich štěpení v krvi a odbourávání těch, které se zadržely v cévách a tkáních
  • obnovení eliminační schopnosti elementů systému monocytů a makrofágů, utlumené nadbytkem imunokomplexů
  • modifikace domény Fc oblasti imunoglobulinových molekul
  • snížení vazby Fc oblasti imunoglobulinové molekuly na Fc receptory na buněčných površích
  • snížení vazby Clq složky komplementu k CH2 doméně Fc oblasti imunoglobulinové komponenty imunitních komplexů
  • omezení vazby protilátek na volné autoantigeny a autoantigeny buněčných povrchů

Enzymy jsou také schopny štěpit toxické (např. kachektizující) polymery TNF-α a další cytokiny (Nortier a kol., 1991), vznikající při jejich vysokých koncentracích v séru i tkáních, provázejících chronické záněty. Zároveň enzymy snižují koncentraci těchto patologických cytokinů v krvi (Mazurov et al., 1997). Adhezní molekuly (na povrchu leukocytů, endotelu a složek pojiva), které umožňují vzájemné kontakty buněk a vstup krevních leukocytů do ložisek zánětu, jsou rovněž modulovány prostřednictvím enzymových preparátů. Selektivní ovlivnění vybraných adhezních molekul (CD4, CD44, CD54, CD62E, CD80 (Lehmann, 1996 ; Kleef et al., 1996 ; Jutila et al. 1991) snižuje až o 2/3 jejich aktivitu, čímž jsou příznivě ovlivněny mnohé autoimunitní a zánětlivé procesy. Na optimálním průběhu akutního i chronického zánětu se SET podílí také úpravou reologických vlastností krve a lymfy (Saradeth et al., 1995 ; Ernst et al. 1994), čímž dochází k optimalizaci distribuce tělních tekutin v postižených ložiscích. Výsledným efektem je výrazná redukce zánětlivého edému.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003