Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


REVMATOLOGIE

Revmatismus měkkých tkání

Pod tento název jsou zahrnovány mimokloubní projevy zánětlivé nebo imunopatologické patogenezy, např. tenditidy, tendomyózy a tendopatie, burzopatie, periartropatie, entezitidy a entezopatie. Léčba těchto onemocnění pomocí systémové enzymoterapie má dlouhou tradici a na toto téma byla publikována řada prací (Hörgerová, 1983; Vogler, 1991).
Nejpřesvědčivěji vyzněly výsledky osmitýdenní prospektivní dvojitě slepé multicentrické klinické studie (Uffelmann, 1990), v níž byl srovnán efekt kombinovaného enzymového preparátu (trypsin 24 mg, bromelain 45 mg, papain 60 mg) a placeba u 424 pacientů. Celkové skóre sledovaných ukazatelů bylo ve skupině léčené enzymovým preparátem signifikantně lepší než ve skupině kontrolní.
Phlogenzym s diclofenakem u 40 nemocných s periarthritis humeroscapularis tendinopathica srovnávala studie, u které hlavními posuzovanými kritérii byla bolest a porucha funkce (Klein, 1997). Vedlejšími testovacími kritérii pak byly různé druhy bolesti, porucha hybnosti, množství nutných analgetik a celkové mínění lékařů a pacientů o výsledku léčby. Jak podle hlavního, tak podle vedlejších kritérií byla léčba Phlogenzymem nejméně stejně účinná (mírný rozdíl ve prospěch Phlogenzymu nebyl statisticky významný) jako léčba NSA.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003