Lymfedém (lymfatický otok)

Wobenzym podporuje vstřebávání lymfedému

Co je lymfatický systém?

Lymfatický nebo také mízní systém je soustavou lymfatických cév a orgánů (lymfatické uzliny, brzlík, slezina, krční mandle), která je úzce propojena se systémem krevního oběhu.
Lymfatický systém má dvě základní funkce:

  • Odstraňuje (drénuje) tekutinu a látky z mezibuněčného prostoru, které není schopen odstranit žilní systém. Takové látky jsou produktem normální činnosti buněk, ve větší míře se ale hromadí při zánětu nebo v průběhu hojení nejrůznějších poranění.

  • Je součástí obranného systému našeho organismu především proti infekci a nádorovému onemocnění.

Proč vzniká lymfatický otok?

Při poruše proudění lymfy v mezibuněčném prostoru dochází k hromadění tekutiny s vysokým obsahem bílkovin a dalších látek, které při delším trvání poruchy vyvolávají chronický zánět a přestavbu normální tkáně ve vazivo (fibróza). Porucha proudění lymfy může mít různé příčiny. Může vznikat při vrozených vadách vývoje lymfatického systému (primární lymfedém) nebo po jeho poškození (sekundární lymfedém). K tomu může dojít při úrazu, po operaci (chirurgické odstranění lymfatické uzliny), vlivem opakovaných a chronických zánětů či ozařování.
Lymfedém se může rozvinout v oblasti hlavy a krku, na horní či dolní končetině, v oblasti zad nebo břišní stěny.

Lymfedém: příznaky

Potíže s lymfatickým otokem se často stupňují v průběhu několika měsíců či let, kdy se ze skrytých otoků mohou rozvinout nevratné monstrózní otoky zcela omezující hybnost postižené oblasti. Podle závažnosti dělíme lymfedém do čtyř stadií:

  1. Latentní lymfedém (skrytý) – pacient nemá zjistitelný otok, má však zejména po námaze výrazné obtíže (bolest, pocit napětí, tlaku a otoku, únavnost).

  2. Reverzibilní lymfedém (vratný) – přechodná tvorba mírného otoku (zpravidla večer a po námaze), který po určité době sám vymizí.

  3. Ireverzibilní lymfedém (nevratný) – tuhý, bledý, špatně stlačitelný edém s omezením hybnosti postiženého místa. Kůže je ztluštělá v důsledku počínající vazivové přestavby (fibrózy).

  4. Elefantiáza – monstrózní otok horní či dolní končetiny s vazivovou přestavbou kůže a podkoží připomínající strukturu kůže slona s úplným omezením hybnosti příslušných kloubů.

Léčba lymfedému: začněte včas

Čím dříve je léčba lymfedému zahájena, tím lepší jsou výsledky. Standardně se k lymfedému přistupuje komplexní dekongestivní terapií (terapie zaměřená na odstranění otoku). Její součástí jsou manuální lymfodrenáže, přístrojové lymfodrenáže, komprese postižených oblastí bandáží, podpůrná pohybová a dechová cvičení či kineziotaping.

postarší pár skákající na posteli

Léčbu lymfedému lze podpořit Wobenzymem

Léčbu lymfedému také výrazně podpoří enzymy. Lék systémové enzymoterapie Wobenzym obsahuje speciální kombinaci enzymů, která zlepšuje průchodnost lymfatických cév a podporuje vstřebávání lymfatických otoků. Účinek Wobenzymu je největší, jestliže je léčba zahájena hned v počátcích. Tehdy je také největší naděje na to, že se lymfedém vůbec nerozvine do těžších forem. V pokročilejších stadiích Wobenzym pomáhá zastavit další růst lymfedému a podporuje jeho vstřebávání.

Dávkování Wobenzymu při lymfedému

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Wobenzym je lék k vnitřnímu užití.