Otoky a hematomy

Wobenzym urychluje vstřebávání otoků

Jak vzniká otok a hematom?

Otok způsobuje přebytečná tekutina v mezibuněčném prostoru, která se odtud může dostávat i jinam, například do tělních dutin. Následkem otoku vázne výměna vody a živin mezi krví a buňkami a výrazně se mění podmínky metabolismu. Hematom vzniká při poškození cév, v jehož důsledku unikne do okolní tkáně krev, která vytvoří krevní podlitinu. Může se vyskytnout v podstatě kdekoliv po těle a je často doprovázen výrazným zbarvením, v případě vážnějších hematomů i otokem.
Otoky a hematomy vznikají často v důsledku úrazů a operačních zákroků, konkrétně například po:

Otok po zlomenině

Otok je také jedním z hlavních průvodních znaků zlomeniny. Bez ohledu na to, o jaký typ zlomeniny jde, fraktura kosti způsobuje poškození tkání, na které organismus reaguje zánětem a otokem. Zánět jakožto přirozený obranný mechanismus imunitního systému je způsobem obnovy poškozených tkání. Ovšem otok, který ho doprovází, je nepříjemným projevem omezujícím nejen hybnost, ale také metabolické funkce. Jednou z možností, jak urychlit vstřebávání otoků, je využití systémové enzymoterapie.

S léčbou otoků pomohou enzymy

Pokud nejde o vážné rány, poškozená tkáň se zacelí a otoky i hematomy se vstřebají samy. V mezičase ale mohou pacienta trápit bolesti a snížená hybnost zraněných částí těla. Vstřebávání vzniklých otoků urychlují enzymy, a to několika způsoby. Jedním z nich je rozpouštění krevní sraženiny – enzymy mají schopnost rozpouštět bílkovinné součásti krevních sraženin, urychlují tak jejich odbourávání a tím přispívají k obnově cirkulace zejména v těch nejmenších cévách. Usnadňuje se tak drenáž tekutin z místa poškození, transport odumřelých částí tkání, otoky rychleji odeznívají a modřiny se rychleji vstřebávají. Enzymy dále urychlují vstřebávání otoků díky odstraňování tekutiny z tkání – v podmínkách zánětu totiž dochází ke zvýšení propustnosti cévní stěny pro tekutiny. To dále podporuje jejich únik mimo cévní řečiště a přispívá ke vzniku a udržování otoku.

Wobenzym zrychluje vstřebávání otoku

Enzymy, které lék Wobenzym obsahuje, podporují činnost přetíženého lymfatického systému, usnadňují odbourávání poškozených tkání a odpadních produktů metabolismu. Tím urychlují průběh zánětu a vstřebávání otoku, krevních výronů a podlitin. V konečném důsledku se zkracuje doba hojení. Nejlepšího účinku je dosaženo, pokud se Wobenzym začne užívat ihned po vzniku zranění či operaci.

Dávkování Wobenzymu u otoků a hematomů

mladý běžící pár v parku

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Wobenzym je lék k vnitřnímu užití.