Enzymy a jejich účinky

Co jsou enzymy?

Enzymy jsou složité látky bílkovinné povahy. V buňkách lidského těla vznikají z aminokyselin, které organismus získává trávením bílkovin obsažených v potravě. Enzymy urychlují a řídí všechny biochemické děje v organismu. Proto se jim také říká biokatalyzátory. V lidském těle proběhne během jediné vteřiny mnoho milionů chemických reakcí. Bez enzymů by stejné reakce mohly trvat stovky let nebo by vůbec nebyly možné. V současné době známe řádově tisíce enzymů lidského těla, které hrají zásadní roli v desítkách procesů organismu. Každý enzym je specialistou – plní pouze jeden speciální úkol, pro který je určen, a funguje jako klíč do zámku společně s určitou látkou. Dohromady pak enzymy v organismu působí jako dokonale sehraný orchestr a společně zajišťují nesmírně složité životní mechanismy. Léčebná metoda využívající směsi rostlinných a živočišných enzymů k působení na organismus jako celek se nazývá systémová enzymoterapie. Přečtěte si, kdy vám systémová enzymoterapie může pomoci.

Účinky enzymů

Podporují funkce imunitního systému

Enzymy zlepšují komunikaci a koordinaci jednotlivých složek imunitního systému. To znamená, že tam, kde je imunita oslabena, jsou enzymy schopny zvýšit aktivitu imunitních buněk i některých jejich produktů. Naopak tam, kde je imunita chorobně vystupňovaná a je sama příčinou onemocnění, dokážou enzymy její aktivitu snižovat směrem k normálu.

Optimalizují průběh zánětu

Ne každý zánět je v těle nežádoucí. Zánět po poranění je přirozenou reakcí organismu, která napomáhá zhojení poranění (nazýváme ho hojivým zánětem). Na rozdíl od běžně užívaných protizánětlivých léků, které potlačují i tento hojivý zánět, enzymy zlepšují a urychlují jeho průběh a tím napomáhají hojení.

Rozpouštějí krevní sraženiny

Jednou z prvních reakcí na poškození tkání úrazem či operací* je tvorba krevní sraženiny, kterou se organismus snaží bránit proti úniku krve z mechanicky poškozených cév. Poškozením cirkulace krve a lymfy vzniká komplexní porucha prokrvení se známými projevy, jako jsou otoky, modřiny či viditelné známky krvácení. Enzymy mají schopnost rozpouštět bílkovinné součásti krevních sraženin, urychlují tak jejich odbourávání a tím přispívají k obnově cirkulace zejména v těch nejmenších cévách. Usnadňuje se tak drenáž tekutin z místa poškození, transport odumřelých částí tkání, otoky rychleji odeznívají a modřiny se rychleji vstřebávají. Enzymy také zvyšují pružnost červených krvinek a snižují shlukování krevních destiček. Tím zlepšují „tekutost“ (viskozitu) krve a její oběh ve tkáních.

Přestože je tento efekt u Wobenzymu možno označit za mírný, je třeba jej mít na paměti, pokud jsou pacientovi současně podávány jiné léky proti srážení krve (tzv. antikoagulancia). Wobenzym by totiž teoreticky mohl zvýšit jejich účinek a tím sklon ke krvácení. V takové situaci vždy doporučujeme poradit se o léčbě Wobenzymem s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho pokyny. Wobenzym však nenahrazuje léčbu jinými antikoagulancii, pokud byla lékařem předepsána.

muž na gauči se zlomenou nohou a berlemi

Podporují vstřebávání otoku

Enzymy urychlují vstřebávání vzniklých otoků. Jednak díky rozpouštění krevní sraženiny a obnově cirkulace krve (popsáno výše), jednak díky odstraňování tekutiny z tkání. V podmínkách zánětu totiž dochází ke zvýšení propustnosti cévní stěny pro tekutiny. To dále podporuje jejich únik mimo cévní řečiště a přispívá ke vzniku a udržování otoku. Enzymy, které Wobenzym obsahuje, jsou schopny rozrušit tyto nežádoucí bílkoviny uniklé z cév. Wobenzym navíc obsahuje látku rutin, která zpevňuje cévní stěnu, čímž omezuje únik tekutiny z cév do tkání a samotný vznik otoku.

Působí proti bolesti

Část analgetického účinku enzymů je zprostředkována štěpením látek vyvolávajících bolest. Ústup bolestí při systémové enzymoterapii je však vázán především na omezení tkáňového napětí (ústup otoku), odstranění produktů rozpadu tkání z místa poškození a zlepšení zásobení tkání kyslíkem. Wobenzym tedy není primárně lékem proti bolesti. Analgetický účinek Wobenzymu se obvykle objevuje až s odstupem několika dní, především v závislosti na ústupu otoku a zánětu. Zejména v úvodu léčby po úrazech či operacích proto lze očekávat potřebu užívání jiných léků proti bolesti, se kterými však lze Wobenzym v podstatě volně kombinovat.

Zvyšují účinnost antibiotik

Jednotlivé proteolytické enzymy i jejich kombinace zvyšují hladiny některých současně podávaných antibiotik a chemoterapeutik v krvi a zlepšují jejich průnik do tkání. Účinnost antibiotické léčby se tak zvyšuje. Tato vlastnost Wobenzymu se označuje jako tzv. efekt vehikula.
Léčivý přípravek Wobenzym obsahuje unikátní kombinaci enzymů, jejíž účinnost je ověřena řadou kontrolovaných klinických studií a více než 50letou praxí. Každý enzym v přesně stanoveném množství zde má svůj význam.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Wobenzym je lék k vnitřnímu užití.